0

Złoty przegląd prasy: Inflacja pozbawia nas oszczędności

inflacja-pozbawia-nas-oszczednosci

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ostrzega świat przed zgubnymi skutkami stosowania protekcjonizmu w handlu. Na rynkach finansowych odczuwane jest wyraźne zaniepokojenie. Unijni ministrowie przygotowują odpowiedź na amerykańskie restrykcje. Czy czeka nas wojna handlowa? Gospodarka Polski będzie coraz szybciej zwalniać. Problemem będzie rosnąca inflacja. Tylko w samym 2017 roku pozbawiła ona Polaków ponad 2 mld oszczędności. Węgry dołączyły do grona państw sprowadzających swoje złote rezerwy do kraju. Po 2008 roku złoto postrzegane jest przez banki centralne jako strategiczne narzędzie budowania zaufania i podnoszenia bezpieczeństwa finansowego.

 

Protekcjonizm wielkim zagrożeniem dla gospodarki

 

Według najnowszego raportu opublikowanego przez OECD największym zagrożeniem dla globalnej gospodarki jest dziś protekcjonizm. Wpływa on bowiem negatywnie na zaufanie, inwestycje i miejsca pracy. W długim okresie zaś odejście od otwartego rynku skutkować może istotną korektą perspektyw wzrostu. OECD zwraca również uwagę na niskie spready kredytowe oraz obserwowane w wielu krajach wysokie zadłużenie, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące możliwości wprowadzenia ceł na stal i aluminium zdążyły już wywołać nerwową atmosferę na rynkach finansowych. Po amerykańskim parkiecie na czerwono zaświeciły się też największe indeksy europejskie. Przecena dotknęła również rodzimej GPW. Jeśli amerykańskie restrykcje handlowe rzeczywiście wejdą w życie, Unia Europejska nie pozostanie bierna. Unijni ministrowie pracują właśnie nad stosowną odpowiedzią. Jak zaznaczył Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych UE, ministrowie byli w tym względzie jednomyślni. Komisja Europejska opracowała już listę amerykańskich towarów, które w razie wprowadzenia zapowiadanych ceł podlegać będą restrykcjom ze strony unijnej. Znalazły się na niej towary przemysłowe oraz rolnicze wyceniane łącznie na 2,8 mld euro. Wizja wojny handlowej jest więc dość realna.

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/prognozy-pkb-oecd-2018-protekcjonizm-glownym-zagrozeniem/sjjm8z0

http://biznes.interia.pl/gieldy/komentarze/news/niepewnosc-na-rynkach-utrzymuje-sie,2560187,1030

https://businessinsider.com.pl/finanse/ministrowie-ue-jednomyslni-w-sprawie-reakcji-na-amerykanskie-cla/8f8d9eh

 

 

Rośnie inflacja, topnieją oszczędności

 

Wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu polskiego PKB znajdzie się niebawem w trendzie spadkowym. Według dostępnych szacunków, już w tym roku obniży się ono o 0,3%. Jak przewiduje Krystian Jaworski, starszy ekonomista z Credit Agricole, większego spowolnienia spodziewać się możemy od 2019 roku. Rosnąć będzie za to inflacja. Jak dotkliwe w skutkach może to być dla naszych oszczędności przekonaliśmy się już w zeszłym roku. Według kalkulacji Expandera, środki zgromadzone przez Polaków na lokatach o łącznej wartości 280 mld zł w ostatecznym rozrachunku przyniosły ponad 2 mld zł straty. Jak to możliwe? Obecnie mamy do czynienia z ujemnymi stopami realnymi. Wskaźnik wzrostu cen przekracza wyraźnie oprocentowanie lokat oferowane na rynku. Przy oprocentowaniu na poziomie 1,5%, odsetki o łącznej wartości 3,4 mld zł, po uwzględnieniu inflacji, która w omawianym okresie wyniosła 1,9% oraz należnego podatku, zostają całkowicie zniwelowane, a cała inwestycja zamyka się finalnie stratą. Sytuacja ta będzie się w kolejnych latach pogarszać. Według centralnej ścieżki projekcji NBP, inflacja w 2018 rok wynieść ma 2,1%, w 2019 roku 2,7%, a w 2020 aż 3% w ujęciu rok do roku. Stopy procentowe zaś z dużym prawdopodobieństwem pozostaną na obecnym poziomie. Utrzymywanie oszczędności na lokatach jest dziś więc daleko nieefektywne i nieracjonalne. Przed skutkami inflacji może za to uchronić nas np. inwestycja w szlachetne kruszce, zwłaszcza fizyczne złoto.

Źródła:

http://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/polska-gospodarka-bedzie-zwalniac-coraz-ostrzej,2559368,2156

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/inflacja-pozarla-ponad-2-mld-zl-z-naszych-oszczednosci,2560128,4141

 

Złoto wraca

 

Od czasu ostatniego wielkiego kryzysu w 2008 roku wiele krajów zdecydowało się sprowadzić swoje rezerwy złota do własnych skarbców. Tendencja ta ostatnio wyraźnie się nasila. Jak ocenia portal Independent Trader, za trendem tym stoi słabnąca pozycja wciąż obowiązującej waluty rezerwowej – dolara oraz widmo nadciągającego kryzysu finansowego. Powszechnie panującym poglądem jest możliwość upadku USD oraz powrotu do waluty opartej na aktywach materialnych, w tym głównie na złocie. Przy takim rozwoju wypadków budowanie i zabezpieczanie w kraju rezerw złota podnosi poziom bezpieczeństwa finansowego, wzmacniając równocześnie międzynarodowy wizerunek danego państwa. W 2014 roku krok ten podjęła Holandia, sprowadzając 122,5 tony swojego złota z USA. Rok później o przemieszczeniu swoich zasobów poinformowała Austria. Najgłośniejszym jak dotąd przypadkiem były jednak Niemcy. W 2017 roku Bundesbank zamknął szeroko zakrojoną operację, dzięki której do kraju powróciły 674 tony złota – 374 z Paryża oraz 300 z Nowego Jorku. W wyniku tych działań już połowa ogółu niemieckich złotych rezerw zabezpieczona została w rodzimych skarbcach. Lista europejskich krajów decydujących się na sprowadzenie złota z zagranicy wciąż się poszerza. W ostatnich dniach dołączyły do niej Węgry. Według oświadczenia wydanego przez węgierski bank centralny, z Londynu do Budapesztu powróciły blisko 3 tony tego szlachetnego kruszcu. Jak zaznaczył w komentarzu Narodowy Bank Węgier, globalny kryzys roku 2008 zmienił stosunek banków centralnych do posiadania złotych rezerw. Oprócz produktu inwestycyjnego złoto jest dziś bowiem „strategicznym narzędziem  sprzyjającym budowie zaufania do państwa”.

Źródła:

www.facebook.com/IndependentTrader.NiezaleznyPortalFinansowy/posts/1660933173974071

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nawet-Wegry-sprowadzily-swoje-zloto-7577295.html

 

Agata Ziąbska
Powiernik S.A.
www.powiernik.net

Ostatnie wpisy