0

Złoty fenomen 

złoty

 

Wzrost napięć na międzynarodowej scenie politycznej zawsze ma swoje negatywne przełożenie na sytuację na giełdzie. Podobnie jak wszelkie nieprzewidziane katastrofy naturalne, czy też inne wydarzenia o szerokim zasięgu oddziaływania. Czy wszystkie aktywa podobnie reagują na niepokojące sygnały z otoczenia? Rejestrowane w ostatnich dniach rekordowe wyceny złota inwestycyjnego zdecydowanie temu przeczą. Na czym polega więc fenomen tego szlachetnego kruszcu?

 

Bezpieczna alternatywa

 

Posiadając nadwyżki finansowe możemy inwestować je w różne klasy aktywów. Najogólniej rzecz ujmując, mamy do wyboru ulokowanie swoich środków na rynku kapitałowym bądź alternatywnym.  W zależności od rodzaju, aktywa te charakteryzują się zróżnicowanym poziomem bezpieczeństwa, kwantyfikowanym stopniem i kierunkiem korelacji bieżącej sytuacji rynkowej, do zmian ich wyceny. Negatywne sygnały płynące z otoczenia naturalnie implikują spadki wartości zdecydowanej większości aktywów. W przypadku papierów wartościowych reakcje te mają na ogół gwałtowny i dotkliwy dla inwestorów charakter. Niestabilna atmosfera nie sprzyja również rynkowi nieruchomości. Istnieją jednak aktywa, które w podobnej sytuacji wartość swoją wyraźnie umacniają. Są to właśnie tzw. aktywa alternatywne, a wśród nich najpopularniejsze – złoto inwestycyjne.

 

Co umacnia złoto inwestycyjne?

 

Teorie teoriami, warto jednak przyjrzeć się empirycznym dowodom. Ostatnie dni przyniosły nam szereg niepokojących wydarzeń. Najgłośniejszymi z nich były bez wątpienia pogróżki reżimu Kim Dzong Una, tym razem zmaterializowane w postaci próby jądrowej, oraz uderzenie dwóch huraganów: Harvey na Teksas i największego w nowożytnej historii – huraganu Irma. Jak donosi Jens Pederson, główny analityk Danske Bank, czynniki te, wraz z rosnącym równolegle długiem publicznym USA, wywołują wzmożony popyt na bezpieczne aktywa. Co więcej, jak przewidują analitycy, w obecnej sytuacji FED z pewnością odłoży na dalszy plan decyzję o podniesieniu stóp procentowych, co już teraz skutkuje dalszą deprecjacją dolara. W tym samym czasie złoto inwestycyjne wyraźnie zyskuje na wartości. Obecnie jego kwotowanie jest na poziomie 1336 USD za uncję, co zbliża je do 12-miesięcznego szczytu. Jak widać, wszystko to, co osłabia giełdę, umacnia złoto inwestycyjne.

Funkcjonując dziś w warunkach gospodarki globalnej narażeni jesteśmy na znacznie większe ryzyko inwestycyjne, niż miało to miejsce dawniej. Próbując je estymować, musimy mieć znacznie szerszą optykę na katalog potencjalnych zagrożeń. Wycena posiadanych aktywów jest zawsze wypadkową niezliczonej liczby czynników i wydarzeń w szerszym czy węższym otoczeniu gospodarczym. Gdy sytuacja międzynarodowa się komplikuje, rynek kapitałowy dotkliwie koryguje nam wartość posiadanego majątku. W tym samym czasie zgromadzone przez nas złoto inwestycyjne stale podnosi swoją wycenę, co czyni je niezbędnym składnikiem portfela każdego rozsądnego inwestora. W tak dynamicznych i niespokojnych czasach to jedyny pewny sposób na zabezpieczenie swoich oszczędności.

 

Agata Ziąbska
Powiernik S.A.
www.powiernik.net

Ostatnie wpisy