0

Złoto na wagę… złota. Czy dojdzie do nowego Bretton Woods?

W niepewnych czasach na globalnym rynku coraz więcej państw łaskawym okiem spogląda w kierunku złota. Jeszcze w połowie minionego wieku złoto stanowiło najistotniejszy element regulacji kursów walut. Czy historia zatoczy koło i złoto ponownie stanie się fundamentem światowej polityki monetarnej?

Powojenny ład

W lipcu 1944 roku w amerykańskim Bretton Woods odbyła się słynna konferencja, której zasadniczym postanowieniem było oparcie amerykańskiego dolara na parytecie złota. W ten sposób amerykański dolar stał się wiodącą walutą świata. Niestety podaż dolara rosła szybciej niż amerykańskie rezerwy złota, co doprowadziło do sytuacji, w której kurs ustalony na 35 dolarów za uncję złota stał się niemożliwy do obrony przez amerykański bank centralny.

System załamał się całkowicie w 1971 roku. Prezydent R. Nixon zawiesił wymienialność dolara na złoto. W ten sposób Stany jednostronnie wypowiedziały warunki porozumienia z Bretton Woods oraz przyznały sobie prawo nieograniczonej podaży USD.

Sytuacja, kiedy jeden kraj może bez ograniczeń drukować pieniądze, jest bardzo niekomfortowa dla pozostałych uczestników światowej wymiany handlowej. W związku z tym rosną napięcia między wiodącymi światowymi gospodarkami. O swoje prawa coraz mocniej muszą upominać się Chiny, Rosja, Unia Europejska.

Po ostatnim kryzysie w 2008 roku, który mógł całkowicie zdewastować obecny system finansowy, wiele banków centralnych zmieniło swoje nastawienie do amerykańskich obligacji. Przestały one być jedynym bezpiecznym sposobem lokowania rezerw. W tej sytuacji świat przypomniał sobie o złocie.

jp morgan

Największe gospodarki stawiają na złoto

 

Chiny:

Przykładem kraju, który szybko gromadzi złoto, są Chiny. Państwo Środka bardzo niechętnie informuje o wysokości swoich rezerw złota. Ostatnie oficjalne dane mówią o 1762 tonach, ale specjaliści szacują, że mogą one sięgać nawet 3500 ton. Warto dodać, że niezmiennie od 2007 roku Chiny zajmują pierwsze miejsce na świecie w wydobyciu złota. Dzięki zwiększeniu zasobów złota Ludowy Bank Chin planuje ustabilizować wartość juana, zwiększyć zaufanie do waluty i zredukować zależność od dolarów amerykańskich.

Rosja:

Rosja regularnie wyprzedaje amerykańskie obligacje i kupuje złoto. Pod rządami W. Putina bank centralny Rosji powiększył zasoby złota o 570 ton. Według oficjalnych danych Rosjanie posiadają już 1 542 tony złota

rosja zloto

Turcja:

Rząd Turcji radykalnie zmienił nastawienie do złota. Dynamicznie rosną tureckie rezerwy złota. W ostatnich latach Turcja zakupiła ponad 400 ton złota. W 2011 roku Bank Centralny Turcji pozwolił bankom komercyjnym na zaliczanie złota do aktywów rezerwowych. Obecnie może ono stanowić 30% rezerw. Obywatele Turcji mogą korzystać z rachunków depozytowych złota, lokując na nich sztabki i monety. Klienci banków mogą zaciągać kredyty i pożyczki zabezpieczone złotem.

Niemcy:

O złocie przypomnieli sobie także nasi zachodni sąsiedzi. Niemcy regularnie sprowadzają swoje złoto do kraju. W ubiegłym roku do Frankfurtu wróciło łącznie 216 ton tego surowca (111 ton z Nowego Jorku i kolejne 105 ton z Paryża). Co prawda nie powiększają stanu posiadania, ale i bez tego ich rezerwa jest imponująca. Obecnie do Bundesbanku należy 3 378 ton złota.

Czas na nowe Bretton Wood?

Światu potrzebny jest stabilny pieniądz. Amerykański dolar w 1971 roku przestał pełnić tą funkcję i raczej trudno spodziewać się powrotu do postanowień z Bretton Woods. Tą lukę w światowym systemie finansowym należy szybko wypełnić. Trudno zgadywać gdzie odbędzie się nowa konferencja i kto będzie w niej uczestniczył, ale pewne jest, że nowy pieniądz światowy będzie miał przynajmniej częściowe pokrycie w złocie. Jak to wpłynie na cenę złota ?

Ostatnie wpisy