0

„Złote myśli” – Alan Greenspan

„Gdy nie ma parytetu złota, nie istnieje żadna możliwość ochrony oszczędności przed konfiskatą w następstwie inflacji. Nie ma żadnej bezpiecznej metody magazynowania wartości. [ ] Polityka finansowa prowadzona przez państwo opiekuńcze wymaga tego, aby posiadacze składników majątków nie mogli się w żaden sposób chronić. [ ] Złoto w tym zdradzieckim procesie przeszkadza. Zapewnia bowiem ochronę praw własności. Ten, kto to pojmuje, doskonale zrozumie wrogie nastawienie etatystów wobec parytetu złota.”

Młody Grennspan w latach 50. i 60. ubiegłego wieku promował nieskrępowany kapitalizm oraz  popierał system monetarny oparty na złocie. W 1977 roku został uhonorowany tytułem doktora ekonomii. Pracował między innymi dla  J.P. Morgan oraz Morgan Guaranty Trust.

rezerwa federalna

W 1987 roku został Przewodniczącym Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Od tego momentu, na jego prośbę, jego praca doktorska nie jest udostępniana. Praca dla FED była jednoznacznie związana z porzuceniem ideałów obiektywizmu i zasad wolnego rynku.

Greenspan dowodził FED-em od 11 sierpnia 1987 r. do 31 stycznia 2006 r. W czasie jego rządów podaż pieniądza rosła znacznie powyżej stopy wzrostu PKB. ( M3 wzrosła o 187% z 3,5 bln do ponad 10 bln dolarów, średnio o 5,8% rocznie )

Podczas przesłuchania przed Kongresem USA 24 października 2008 r. Greenspan przyznał, że to jego błędy przyczyniły się do nienotowanego od wielu lat kryzysu finansowego, jaki pojawił się w latach 2008-2009. Jednocześnie przyznał, że zwiększona podaż pieniądza może doprowadzić w przyszłości do poważnego kryzysu np. hiperinflacji.

Ostatnie wpisy