0

    ZLECENIE ODSPRZEDAŻY ZŁOTA

    Zlecam sprzedaż złota z mojego rejestru

    Kwotę uzyskaną ze sprzedaży proszę przelać na poniżej podany rachunek bankowy


    Wypłata w PLN

    *W trakcie trwania „Programu Powiernik” minimalna ilość podlegająca odsprzedaży zgodnie z OWU wynosi 5g. lub wielokrotność tej wagi.