0

  ZLECENIE DOSTAWY ZŁOTA

  Zlecam dostawę złota z mojego rejestru w ilości:

  Złoto proszę dostarczyć na adres:

  O wysokości kosztów dostawy proszę poinformować mnie:

  Jednocześnie oświadczam, że koszty dostawy ureguluję przed wykonaniem wysyłki i wpłacę stosowną kwotę na rachunek bankowy
  Powiernik S.A. PLN na rachunek o numerze: 18 8025 0007 0052 3772 2000 0030

  * W trakcie trwania „Programu Powiernik” najmniejsza ilość podlegająca dostawie zgodnie z OWU wynosi 50g. lub wielokrotność tej wagi.