0

  WYPOWIEDZENIE UMOWY

  Niniejszym pismem wypowiadam umowę Zakup Złota w Programie Powiernik z zachowaniem postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy Zakupu Złota Programu Powiernik

  W związku z powyższym proszę o:
  przysłanie: g. złota (szczegóły poniżej)

  odsprzedanie: g. złota (szczegóły poniżej)

  ZLECENIE DOSTAWY ZŁOTA

  Zlecam dostawę złota z mojego rejestru w ilości:

  Złoto proszę dostarczyć na adres:

  O wysokości kosztów dostawy proszę poinformować mnie:

  Jednocześnie oświadczam, że koszty dostawy ureguluję przed wykonaniem wysyłki i wpłacę stosowną kwotę na rachunek bankowy Powiernik S.A. PLN na rachunek o numerze: 18 8025 0007 0052 3772 2000 0030

  * W trakcie trwania „Programu Powiernik” najmniejsza ilość podlegająca dostawie zgodnie z OWU
  wynosi 50g. lub wielokrotność tej wagi.

  ZLECENIE ODSPRZEDAŻY ZŁOTA

  Zlecam sprzedaż złota z mojego rejestru

  Kwotę uzyskaną ze sprzedaży proszę przelać na poniżej podany rachunek bankowy


  Wypłata w PLN

  * W trakcie trwania „Programu Powiernik” minimalna ilość podlegająca odsprzedaży zgodnie z OWU
  wynosi 5g. lub wielokrotność tej wagi.