0

Wiedza warta złota

 

 

Wiedza warta złota

 

Bieżące statystyki wskazują, że polski rynek złota inwestycyjnego wszedł w fazę dynamicznego wzrostu. Wolumenowo złoto stanowi jednak wciąż niewielki procent ogółu inwestycji dokonywanych przez gospodarstwa domowe. Do osiągnięcia zalecanego przez ekspertów 20-30% zaangażowania portfela w ten szlachetny kruszec, stanowczo nam daleko. Dlaczego wciąż tak małą wagę przykładamy do bezpiecznych aktywów i zrównoważonego inwestowania? Ważnym czynnikiem wpływającym na ten stan rzeczy jest bez wątpienia nasza świadomość finansowa.

Jak pokazały niedawne badania przeprowadzone przez OECD na próbie ponad 50 tys. obywateli z 30 krajów, w tym 17 zrzeszonych w tejże organizacji, stopień naszej sprawności w poruszaniu się po rynku finansowym jest zatrważająco niski. W sumarycznej ocenie, na jaką złożyła się analiza wiedzy, aktywności na rynku i podejścia do zarządzania własnymi finansami, znaleźliśmy się na ostatniej pozycji, zaraz za Białorusią, która w dwóch ostatnich obszarach wypadła zdecydowanie lepiej. Fakt, że niespełna 3 obywateli Polski na 10 patrzy na swoje finanse długofalowo w dużym stopniu tłumaczy wciąż niedocenianą rolę aktywów, stanowiących w większym stopniu bufor bezpieczeństwa, niż narzędzie o wysokiej stopie zwrotu.

Porównując strukturę portfela inwestycyjnego obywateli Polski oraz krajów wysoko rozwiniętych, charakteryzujących się wysoką kulturą finansową, zauważyć możemy znaczne dysproporcje. Nie sięgając daleko, niemiecki rynek złota jest aż 20-krotnie większy niż polski, przy jedynie 4-krotnie większym PKB tego kraju w ujęciu per capita. Niemcy zdecydowanie bardziej dbają o dywersyfikację swojego portfela. Obserwowany istotny udział inwestycji alternatywnych, niezależnych od sektora bankowego, daje im znacznie większy margines bezpieczeństwa i odporności na rynkowe perturbacje.

Musimy zdać sobie sprawę, że brak dostatecznej świadomości finansowej, a co za tym idzie, brak strategicznego podejścia do inwestowania, czyni nas bezbronnymi wobec rozwoju wypadków. Biorąc pod uwagę fakt, że funkcjonujemy dziś w otoczeniu wysoce niepewnym i zdominowanym przez sektor bankowy, musimy szczególnie mieć się na baczności. Niewiedza bywa niestety bardzo kosztowna. Dlatego już dziś powinniśmy pomyśleć o zabezpieczeniu odpowiedniej części swojego majątku, odpornym na kryzysy złotem.

Ostatnie wpisy