Wiedza warta złota

wiedza

 

Wiedza warta złota

 

Bieżące statystyki wskazują, że polski rynek złota inwestycyjnego wszedł w fazę dynamicznego wzrostu. Wolumenowo złoto stanowi jednak wciąż niewielki procent ogółu inwestycji dokonywanych przez gospodarstwa domowe. Do osiągnięcia zalecanego przez ekspertów 20-30% zaangażowania portfela w ten szlachetny kruszec, stanowczo nam daleko. Dlaczego wciąż tak małą wagę przykładamy do bezpiecznych aktywów i zrównoważonego inwestowania? Ważnym czynnikiem wpływającym na ten stan rzeczy jest bez wątpienia nasza świadomość finansowa.

Jak pokazały niedawne badania przeprowadzone przez OECD na próbie ponad 50 tys. obywateli z 30 krajów, w tym 17 zrzeszonych w tejże organizacji, stopień naszej sprawności w poruszaniu się po rynku finansowym jest zatrważająco niski. W sumarycznej ocenie, na jaką złożyła się analiza wiedzy, aktywności na rynku i podejścia do zarządzania własnymi finansami, znaleźliśmy się na ostatniej pozycji, zaraz za Białorusią, która w dwóch ostatnich obszarach wypadła zdecydowanie lepiej. Fakt, że niespełna 3 obywateli Polski na 10 patrzy na swoje finanse długofalowo w dużym stopniu tłumaczy wciąż niedocenianą rolę aktywów, stanowiących w większym stopniu bufor bezpieczeństwa, niż narzędzie o wysokiej stopie zwrotu.

Porównując strukturę portfela inwestycyjnego obywateli Polski oraz krajów wysoko rozwiniętych, charakteryzujących się wysoką kulturą finansową, zauważyć możemy znaczne dysproporcje. Nie sięgając daleko, niemiecki rynek złota jest aż 20-krotnie większy niż polski, przy jedynie 4-krotnie większym PKB tego kraju w ujęciu per capita. Niemcy zdecydowanie bardziej dbają o dywersyfikację swojego portfela. Obserwowany istotny udział inwestycji alternatywnych, niezależnych od sektora bankowego, daje im znacznie większy margines bezpieczeństwa i odporności na rynkowe perturbacje.

Musimy zdać sobie sprawę, że brak dostatecznej świadomości finansowej, a co za tym idzie, brak strategicznego podejścia do inwestowania, czyni nas bezbronnymi wobec rozwoju wypadków. Biorąc pod uwagę fakt, że funkcjonujemy dziś w otoczeniu wysoce niepewnym i zdominowanym przez sektor bankowy, musimy szczególnie mieć się na baczności. Niewiedza bywa niestety bardzo kosztowna. Dlatego już dziś powinniśmy pomyśleć o zabezpieczeniu odpowiedniej części swojego majątku, odpornym na kryzysy złotem.

Ostatnie wpisy

Twoje zgody

Wymagane ciasteczka

Techniczny plik cookie zapisuje czas trwania sesji. Podczas przeglądania stron naszej witryny, plik cookie sesji informuje stronę internetową, że jesteś tą samą osobą, a nie nowym użytkownikiem na stronie. Ten plik cookie nie identyfikuje Cię osobiście i nie jest powiązany z żadnymi innymi informacjami.

PHPSESSID

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

vimeo.com

__utma,__utmz,_ga,continuous_play_v3,player,vuid
_ga,continuous_play_v3,player,vuid
__utma,__utmz