Rośnie popyt na złoto inwestycyjne

rosnie popyt na złoto inwestycyjne

 

Jak wynika z raportu opublikowanego w listopadzie br. przez World Gold Council popyt na złote sztabki i monety wzrósł w trzecim kwartale 2017 roku aż o 17% w ujęciu rok do roku. Wielkość zakupów fizycznego złota przez banki centralne umocniła się w tym samym okresie o 25%. Całościowy popyt na złoto odnotował jednak rokroczny spadek na poziomie 9%. Zanim jednak damy się porwać szumnym nagłówkom akcentującym ten właśnie element raportu, przyjrzyjmy się baczniej danym zebranym przez tę znaczącą dla rynku instytucję.

 

Złote ETFy w odwrocie

 

Wśród czterech głównych kategorii popytowych ujętych w raporcie, dwie z nich – biżuteria i inwestycje odnotowały spadki na poziomie odpowiednio 3 i 28%. Pozostawienie tych danych bez komentarza byłoby jednak mocno krzywdzące dla złota inwestycyjnego. Sytuacja na rynku złotej biżuterii podyktowana została w dominującej części zmianami w prawie podatkowym i wprowadzonymi obostrzeniami towarzyszącymi transakcjom opartym na złocie u jednego z największych graczy – Indii. Równocześnie drugi istotny podmiot rynku biżuterii – Chiny, zgłosiły popyt na złotą biżuterię większy rokrocznie aż o 13%. W ogólnym rozrachunku światowy popyt w tym segmencie zmniejszył się nieznacznie o wskazane uprzednio 3%. Najciekawszą i zarazem najbardziej zróżnicowaną kategorią popytową w raporcie pozostają jednak inwestycje. W obrębie tej grupy zamknięte zostało bowiem wyraźnie umacniające się na rynku, fizyczne złoto w postaci sztabek i monet oraz fundusze pasywne z ekspozycją na złoto, których pozycja rokrocznie pogorszyła się aż o 87% (!). Brak zainteresowania złotymi ETFami w minionym kwartale wydaje się dobrze oddawać wzmagające się niepokoje na rynku, kryzys zaufania do instytucji finansowych i związaną z tym, rosnącą awersję na ryzyko.

 

Fizyczne złoto mocno w górę

 

Umacniający się popyt na fizyczne złoto w postaci sztabek i monet swoją siłę zawdzięcza głównie największemu producentowi złota na świecie – Chinom. Państwo Środka, przy wolumenowo największym zgłaszanym popycie na złoto, odnotowało aż 57% rokroczny wzrost w tej kategorii. Wynik ten pozwolił w dużej mierze zniwelować osłabiony o 23% popyt na złote sztabki i monety zgłaszany przez Indyjczyków, spowodowany wspomnianymi uprzednio zmianami legislacyjnymi. Wśród podmiotów istotnych pod względem wielkości zgłaszanego popytu warto nadmienić jeszcze rosnące na sile Niemcy (+45% r/r), Turcję (+182% r/r) i Szwajcarię (+20% r/r). Co ciekawe Stany Zjednoczone, mimo wzmagającej się niepewności, nadal wydają się być w pełni pochłonięte wizją nigdy niekończącej się rynkowej hossy, na co wskazywać może wciąż osłabiające się zainteresowanie lokowaniem nadwyżek finansowych w fizycznym złocie (-59% r/r). Trzeci kwartał br. przyniósł również duże wzrosty w popycie na złoto na szczeblu bankowości centralnej. W analizowanym okresie segment ten wzmocnił się aż o 25% głównie za sprawą Rosji, Turcji i Kazachstanu odpowiedzialnych łącznie za ponad 90% zgłaszanego popytu.

 

Złote fundamenty każdego dobrego portfela

 

Dane zaprezentowane w raporcie World Gold Council wyraźnie sygnalizują zmiany zachodzące w obrębie portfeli inwestycyjnych. Rosnące poczucie niepewności skłania inwestorów do powiększania udziału najbezpieczniejszego w przypadku kryzysu aktywa, jakim bez wątpienia jest złoto inwestycyjne. Coraz chętniej sięgają oni po sztabki i złote monety, rezygnując przy tym z obarczonych zdecydowanie większym ryzykiem, złotych ETFów, opartych często na mechanizmie analogicznym do bankowej rezerwy cząstkowej. Wartym zauważenia pozostaje fakt, iż gro aktywności i obrotu złotym kruszcem przypada od dłuższego czasu na rejon Bliskiego i Dalekiego Wschodu, co nadaje wiarygodności podnoszonym przez wielu ekspertów przypuszczeniom o przegrupowaniu sił i przesuwającym się na wschód centrum świata finansowego. Odnotowany w raporcie wzrost popytu na złoto w jego najczystszej postaci daje wiarę w poprawę kondycji portfeli inwestorów i właściwe ich zabezpieczenie na wypadek nadchodzącego kryzysu. Organiczna siła każdego portfela wymaga bowiem minimum 20-30% oszczędności ulokowanych w fizycznym złocie. Warto o tym zawsze pamiętać.

 

Agata Ziąbska
Powiernik S.A.
www.powiernik.net

Ostatnie wpisy

Twoje zgody

Wymagane ciasteczka

Techniczny plik cookie zapisuje czas trwania sesji. Podczas przeglądania stron naszej witryny, plik cookie sesji informuje stronę internetową, że jesteś tą samą osobą, a nie nowym użytkownikiem na stronie. Ten plik cookie nie identyfikuje Cię osobiście i nie jest powiązany z żadnymi innymi informacjami.

PHPSESSID

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

vimeo.com

__utma,__utmz,_ga,continuous_play_v3,player,vuid
_ga,continuous_play_v3,player,vuid
__utma,__utmz