0

Raport 2022: Polacy najbardziej skłonni do rozpoczęcia inwestycji w złoto i inne kruszce

Jak wynika z raportu „Polak Inwestor 2022”, opracowanego przez firmę IKSYNC.COM, na postawione pytanie, jakie inwestycje są tymi, które dodałbyś do swojego portfela w pierwszej kolejności, na pierwszym miejscu Polacy wskazali złoto i srebro, czyli kruszce.

 

Doświadczeni inwestorzy stawiają na złoto, srebro i inne kruszce

Omawiany raport stawia pytania: Jak Polacy inwestują? W co i po co? Jakie są bariery na drodze do aktywnego inwestowania? Z przeprowadzonego wśród mieszkańców Polski badania jasno wynika, że zainteresowanie metalami szlachetnymi wśród inwestorów rośnie, szczególnie teraz, w okolicznościach niestabilnej sytuacji geopolitycznej i błyskawicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Kruszce były jednym z trzech czołowych środków inwestycyjnych, od którego w opinii respondentów warto zacząć inwestowanie. Jednocześnie zadeklarowali, że sami posiadają złoto, srebro lub inny kruszec w swoim inwestycyjnym portfelu. Ba, doświadczeni inwestorzy przyznali się, że złoto i srebro stanowią dla nich tę właśnie inwestycję, w którą jako pierwszą włożyliby swoje pieniądze.

 

Złote i srebrne sztabki oraz monety idealne dla początkujących

W komentarzu do raportu jeden z ekspertów zadeklarował, że osobom jeszcze nieinwestującym poleciłby jako pierwszy wybór na ulokowanie kapitału – sztabki złota i srebra albo monety bulionowe. Jak tłumaczy ekspert, nie są to skomplikowane instrumenty inwestycyjne, a ich zrozumienie jest łatwo dostępne dla każdego.

Zabezpieczenie na emeryturę i przyszłość

Wśród głównych celów inwestycyjnych respondenci wskazali dążenie do zabezpieczenia siebie na przyszłość, także podczas emerytury. Dalej, również ochronę przed inflacją i chęć dywersyfikacji majątku. Cele te idealnie korelują z charakterystyką złota, uznawanego za bezpieczną lokatę majątku podczas największych kryzysów i fundament budowania trwałego bogactwa i majątku, także dla przyszłych pokoleń.

 

Wyniki badania

Stanowiące źródło raportu badanie zostało przeprowadzone w okresie marzec – kwiecień 2022 r., a więc już po wybuchu wojny w Ukrainie i w piku fali wzrostowej rekordowej inflacji. Wśród ankietowanych, 57 procent deklarowało zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, a 18 procent prowadziło własną działalność gospodarczą. Średnie miesięczne zarobki netto gospodarstwa domowego u większości – 39 proc. – wynosiły 5 000 – 10 000 zł. Dla 21 proc. badanych było to 10 000 – 20 000 zł. 54 proc. badanych było w wieku 30-49 lat, a 63 proc. wszystkich ankietowanych stanowili mężczyźni. 61 proc. osób zadeklarowało wyższe wykształcenie, ponad połowa posiadała jedno lub dwoje dzieci.

  1. Na pytanie: Czy inwestujesz? 1 na 3 osoby odpowiedziała TAK, ale nieregularnie. Niemal tyle samo – że inwestuje regularnie. 20 proc. chce dopiero zacząć, a 14 proc. nie inwestuje z uwagi na brak możliwości finansowych.
  2. Na pytanie: Co skłoniłoby Cię do rozpoczęcia inwestycji? Ponad 50 proc. odpowiedziała, że spróbowałaby, gdyby wymagana kwota pierwszej inwestycji była niska; 50 proc. że zdecydowałaby się na inwestycje, gdyby informacje o nich były bardzie zrozumiałe; dla 33 proc. znaczenie przy inwestowaniu ma marka instytucji, która je oferuje.
  3. Na pytanie: Jaki cel skłoniłby Cię do inwestowania? Ponad 70 proc. odpowiedziało, że chęć zabezpieczenia przed inflacją, 66 proc. chciałoby się nie martwić o bezpieczeństwo finansowe na przyszłość, a prawie połowa, że chętnie zaczęłoby inwestować, by powiększyć swoje dochody.
  4. Co ciekawe, aż 60 proc. badanych stwierdza, że najbardziej przekonującą formą edukacji inwestycyjnej jest edukacja online, a więc materiały dostępne w sieci, na portalach inwestycyjnych, itp. Tylko 5 proc. jako przekonujące źródło wiedzy na ten temat uważa książki. Ponad 33 proc. ankietowanych ufa specjalistycznym portalom branżowym.

 

W co chcą inwestować Polacy?

Przechodząc do meritum, autorzy raportu spytali o preferencje co do narzędzi, środków inwestycyjnych. Blisko 25 proc. na pierwszym miejscu wskazało nieruchomości, ponad 20 proc. –obligacje skarbowe, 20 proc. – złoto i srebro (kruszce), ok. 18 proc. – lokaty walutowe, 16 proc. – kryptowaluty, 10 proc. – Pracownicze Plany Kapitałowe, 8 proc. – akcje GPW lub NewConnect, 7 proc. – inwestycję w sztukę, ok. 6 proc. w kamienie szlachetne i startupy.

 

Akcje, nieruchomości i kruszce, a bezdyskusyjnie złoto

Na pytanie: Jakie z poniższych inwestycji masz lub miałeś/aś w portfelu? – 40 procent ankietowanych odpowiedziało – kruszce (złoto i srebro). Wyżej były tylko nieruchomości – ok. 45 proc. oraz akcje GPW lub NewConnect – ok. 48 proc.

Ale najważniejszym pytaniem, jakie padło, było: Jakie inwestycje są tymi, które był(a)byś skłonny/a w pierwszej kolejności dodać do portfela inwestycyjnego? Na pierwszym miejscu Polacy bezdyskusyjnie postawili złoto i srebro i inne kruszce. Bezdyskusyjnie, bo najbardziej chętnych inwestycji w kruszce było ok. 35 proc. badanych, podczas gdy postawione przez nich na drugim miejscu nieruchomości miały wynik 25 proc. – podobnie jak trzecie w zestawieniu akcje spółek zagranicznych, kryptowaluty i ETF-y. Lokaty walutowe jako pożądane dobro inwestycyjne wskazało tylko 10 proc. ankietowanych.

 

Zaufanie do złota

Co równie ważne, ponad połowa inwestorów ufa w zadeklarowany przez siebie środek inwestycyjny dzięki przejrzystej ofercie lub solidnym analizom ekspertów. Podsumowując, ponad jedna trzecia inwestorów w Polsce zadeklarowała, że w pierwszej kolejności zaczęłaby dziś inwestować w złoto i inne kruszce. Aż 40 proc. przyznała, że je miała lub posiada. A ponad połowa Polaków ufa przejrzystej ofercie inwestowania. Ale to akurat nie powinno chyba nikogo dziwić w przypadku inwestycji w złoty kruszec – cena sztabki lub monety zawsze jest podana, wartość rynkowa dostępna w każdym, pierwszym lepszym notowaniu w prasie, czy internecie. Do tego przejrzyste spółki oferujące zakup fizycznego złota. Złoto inwestycyjne różni się od innych instrumentów właśnie tą przejrzystością. „Za jego plecami” wpływającymi na wahania jego wartości nie stoi aż tak wiele zmiennych czynników, jak w przypadku inwestycji w krytpowaluty, startupy, czy przede wszystkim w akcje.

Żródło:

„Polak Inwestor 2022”, Raport z Ogólnopolskiego Badania, Opracowanie: IKSYNC.COM

Ostatnie wpisy