0

„PROGRAM POWIERNIK” – KORZYŚCI

„PROGRAM POWIERNIK” – KORZYŚCI

W poprzednim wpisie „PROGRAM POWIERNIK” – ZROZUM, A POLUBISZ. na przykładzie jednouncjowego Krugeradna przedstawiliśmy wyliczenia hipotetycznych korzyści, jakie mogłyby odnieść osoby kupujące wspólnie, raz w miesiącu 1 oz złota, gdyby zorganizowały się w grupę zakupową.

W tym wpisie przedstawiamy konkretne wyliczenia dotyczące „Programu Powiernik”. Wyliczenia te pokazują, że w grupie zakupowej funkcjonującej pod nazwą „Program Powiernik” wszyscy jej uczestnicy odnoszą wymierne korzyści.

Do naszych wyliczeń przyjęliśmy dzisiejsze ( 27.12.2016 r. ) ceny złota w sztabkach o różnej gramaturze, wyrażone w polskich złotych.

1. Wielkość sztabki 1 g 2 g 5 g 10 g 50 g
2. Cena sztabki 200,00 366,00 900,00 1783,00 8 200,00
3. Cena 1 grama złota 200 183,00 180,00 178,30 164,00
4. cena 50 gramów złota 10 000,00 9 150,00 9 000,00 8 915,00 8 200,00
5. Przepłacasz 21,95 % 11,59 % 9,76 % 8,71 % 0

Z powyższej tabeli jasno wynika, że cena 1 grama złota spada wraz ze wzrostem wielkości kupowanej sztabki. Im mniejsze sztabki kupujemy, tym więcej płacimy za 1 gram złota. Aby nasze oszczędzanie w złocie miało sens powinniśmy kupować sztabki nie mniejsze niż 50 gramowe.

Wielkość sztabek będzie miała też znaczenie w przyszłości, w momencie gdy zechcemy je odsprzedać. Uzyskanie dobrej ceny przy sprzedaży większej ilości drobnych sztabek może być trudne.
Niestety dla wielu z nas jednorazowy wydatek rzędu 8-9 tysięcy złotych jest wydatkiem dosyć znacznym i nie każdego stać na taką decyzję. W „Programie Powiernik” członkowie grupy wpłacają dowolne kwoty. Jedyne ograniczenie – wpłata nie może być mniejsza niż 200 zł.. Każdy z uczestników programu oszczędza według swoich możliwości.

Na koniec miesiąca za zgromadzone pieniądze kupowane są sztabki 50 gramowe. Bez względu na wysokość wpłaconej składki, każdy z nas kupuje złoto w cenie 1 grama w sztabce 50 gramowej. W momencie zakupu, kupione złoto rozpisywane jest na indywidualne rejestry członków grupy z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Złoto zapisane w rejestrze stanowi własność uczestnika programu. Kiedy na danym rejestrze uzbiera się 50 gramów złota, uczestnik programu odbiera swoją 50 gramową sztabkę.

Oczywiście w „Programie Powiernik” są koszty. Składają się na nie Jednorazowa Opłata Prowizyjna (JOP) w wysokości 1 250,00zł., czyli opłata za otwarcie i prowadzenie rejestru przez okres 10 lat, oraz marża transakcyjna w wysokości 4% od każdej wpłaconej składki na zakup złota.

W wierszu nr 7. poniższej tabeli zostały przedstawione całkowite koszty „Programu Powiernik” dla wybranych wielkości wpłat. W wierszu nr 8. zostały wyliczone korzyści, jakie osiąga uczestnik „Programu Powiernik”.

1. Wielkość sztabki 1 g 2 g 5 g 10 g 50 g
2. Cena sztabki 200,00 366,00 900,00 1783,00 8 200,00
3. Cena 1 grama złota 200 183,00 180,00 178,30 164,00
4. cena 50 gramów złota 10 000,00 9 150,00 9 000,00 8 915,00 8 200,00
5. Przepłacasz 21,95 % 11,59 % 9,76 % 8,71 % xxxxxxxx

 

6. Wielkość wpłaty 200 366,00 900,00 1783,00 xxxxxxxx
7. Całkowity koszt Programu Powiernik 9,21 % 6,85 % 5,16 % 4,58 % xxxxxxxx
8. Oszczędności uczestnika Programu 12,74 % 4,74 % 4,6 % 4,13 % xxxxxxxx

 

W „Programie Powiernik” każdy z uczestników programu uzyskuje wymierne korzyści.

Już przy najniższej z możliwych miesięcznej wpłacie w wysokości 200zł. uczestnik programu może zaoszczędzić ponad 3 tysiące zł. Wraz ze wzrostem miesięcznych wpłat oszczędności będą rosnąć.

Ponadto regularne kupowanie i gromadzenie złota inwestycyjnego:

1. Pozwala uśrednić cenę zakupu.
2. Uwalnia od emocji związanych z wahaniami ceny złota.
3. Pozwala spokojnie zbudować solidne zabezpieczenie majątku.
4. Pozwala zostać świadomym uczestnikiem rynku złota.

 

„Program Powiernik”
Warto być razem.

Ostatnie wpisy