0

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że Powiernik S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000461465 z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza 64A, NIP 5372625532, REGON 061554001 (dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 14 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest firma Powiernik S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000461465 z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza 64A, NIP 5372625532, REGON 061554001,

2) z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: Powiernik S.A., ul. Narutowicza 64A, 21-500 Biała Podlaska,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@powiernik.net

3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych utrzymaniem serwisu internetowego Administratora, w tym zapewnienia możliwie najlepszej jakości funkcjonowania tego serwisu, a także w celu zapewnienia prawidłowej obsługi transakcji sprzedaży w sklepie, w tym także udoskonalania obsługi klientów oraz kontaktu.

5) informujemy, że Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

– osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia (w celu założenia konta klienta oraz kontaktu z formularzy)

– teleadresowe: adres e-mail, telefon, ulica, nr domu/nr mieszkania, miejscowość/wieś, poczta, kraj (w celu obsługi złożonego zamówienia oraz kontaktów z formularzy)

– cookies: Google Analytics (_ga,_gat,_gid), PrestaShop – w celu prawidłowego działania platformy sklepu oraz zbierania statystyk odwiedzalności. Szczegółowe informacje dotyczące ciasteczek znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies

6) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci konieczności zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, polepszania jakości usług oraz inne, związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzin serwisu,

7) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzin,

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4,

10) ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

11) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności od usługodawców świadczących usługi związane z realizacją celów Administratora (np. Google Analytics), a także poprzez narzędzia i usługi dostarczane przez serwisy społecznościowe (np. Facebook). Część danych i informacji jest też pozyskiwana bezpośrednio z Państwa aktywności w serwisie internetowym Administratora.