0

Czy papierowe banknoty to pieniądze ?

Większość ludzi uważa, że w portfelu nosi pieniądze, Czy tak jest rzeczywiście? Muszę Cię rozczarować i wyprowadzić z błędu. To co masz w swoim portfelu pieniądzem nie jest. Papierki zgodnie ze stanem faktycznym są banknotami i dzięki gwarancji państwa oraz naszemu zaufaniu są prawnym środkiem płatniczym. Będą tak długo spełniały swoja rolę, jak długo społeczeństwo będzie wierzyć swojemu państwu. Wraz ze spadkiem tego zaufania papierki będą tracić swoją wartość, co popularnie określane jest inflacją.

„ Pieniądz papierowy prędzej czy później dąży
do swojej wewnętrznej wartości – do zera.”
Voltaire

   Niekoniecznie musisz się zgadzać z opinią XVIII wiecznego filozofa, bo są dowody na to, że pieniądz papierowy zawsze ma pewną wartość, na co dowód przedstawiam poniżej. Równowartość 1 dolara w czerwcu 1923 roku wyniosła 152 tysiące marek, we wrześniu – 9,7 miliona marek, na początku listopada  – 4,2 biliona marek a na koniec miały pewną wartość opałową.

inflation-1923

   Jaką końcową wartość będzie miał „pieniądz” zapisany w formie komputerowych bitów, nie będę dywagował. Tu zostawiam miejsce na Twoje przemyślenia i wnioski.

   Ekonomiści rozważają różne funkcje pieniądza, a nas ( drobnych ciułaczy) powinna interesować szczególnie jedna z jego funkcji ekonomicznych, funkcja tezauryzacyjna, czyli funkcja „środka przechowywania wartości”. Tą funkcję pieniądz spełnia wtedy, gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży towarów lub usług nie są przeznaczane na zakup innych towarów lub pokrycie zobowiązań, lecz są przechowywane (oszczędzane). Aby pieniądz prawidłowo spełniał tą funkcję musi posiadać zaufanie podmiotów gospodarczych i ludności. W szczególności zaś musi przeważać przekonanie, że jego siła nabywcza nie zmniejszy się w znacznym stopniu. Tyle z ekonomii. Teraz trochę z życia.

   Tak wygląda długofalowe „utrzymanie” siły nabywczej amerykańskiego dolara.

moc-nabywcza-dolara-jpg

A tak przenosi wartość w czasie nasza złotówka.

Tabelka_powiernik-jpg

   Ta tabela pokazuje, że kto schował do szuflady 100zł w 2003 roku, ten po 10-ciu latach ( i to bez wizyty złodzieja ), wyjął tylko połowę. W sytuacjach bardziej ekstremalnych np. w czasie kryzysu, erozja wartości banknotów postępuje jeszcze szybciej. Tak więc mam nadzieję, że przekonałem Cię, iż papierki, które nosisz w portfelu pieniędzmi nie są i absolutnie nie nadają się do długofalowego gromadzenia i oszczędzania.

   W tej sytuacji naturalnym jest,  że rodzi się pytanie, czy istnieje jakaś alternatywa? Czy istnieje metoda, która pokona barierę czasu i pozwoli nam zabezpieczyć wartość naszych oszczędności na długie lata? Odpowiedź jest oczywista. Tak, istnieje taki sposób. I jesteś na dobrej drodze, żeby go poznać. Odpowiedź wydaje się banalnie prosta i padła już dawno z ust gościa, który na pieniądzach znał się doskonale:

„ Jedynie złoto to prawdziwy pieniądz.
Wszystko inne to dług.”
J.P. Morgan

Dlaczego uważam, że nie ma lepszej alternatywy, postaram się przekonać Cię w kolejnych wpisach. Zapraszam.

Ostatnie wpisy