0

Najwyższy popyt na złoto od 11 lat. Korzyści podatkowe inwestycji.

Wszyscy, którzy próbują zaoszczędzić choć trochę pieniędzy z przerażeniem obserwują od co najmniej roku, jak wszelkie rekordy bije inflacja. W czasie takich globalnych kryzysów właściciele majątków, inwestorzy, stają przed dylematem: czy poczekać, aż sytuacja się uspokoi, a może szukać bezpiecznej przystani dla swoich pieniędzy? Najwyższy popyt na złoto od 11 lat. Korzyści podatkowe inwestycji.

Czy powinienem inwestować w złoto?

Temat podjął nawet sam brytyjski The Times. W artykule „Should I invest in gold” zastanawia się, jak uchronić swoje pieniądze przed mającą poważne skutki ekonomiczne, kradnącą ludziom oszczędności wprost z kieszeni, inflacją. Dziennik wskazuje, że istnieje jeden rodzaj aktywów, do których inwestorzy zawsze wracali poszukując tzw. bezpiecznej przystani dla swoich pieniędzy – to złoto.

Złoto jest uznawane za magazyn zabezpieczenia majątku w czasach kryzysów. Według Światowej Rady Złota w 2022 roku popyt na ten szlachetny kruszec osiągnął najwyższy poziom od 11 lat, głównie dzięki zakupom dokonywanym przez banki centralne. Popyt na złoto w brytyjskiej Mennicy Królewskiej również wzrósł w ubiegłym roku o ponad jedną czwartą. Złoto jest tradycyjnie postrzegane jako aktywo, które utrzymuje swoją wartość. Oznacza to, że popyt inwestorów na złoto i jego cena zwykle rosną, gdy rynki borykają się z trudnościami, pisze Times.

Korzyści podatkowe – zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku VAT dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

W art. 121 doprecyzowano, co należy rozumieć pod pojęciem „złoto inwestycyjne”:

1) złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;

2) złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
  2. b) zostały wybite po roku 1800,
  3. c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
  4. d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Kupując złote monety bulionowe można zawsze dopytać licencjonowanego sprzedawcę, czy dana moneta spełnia warunki zwolnienia z VAT-u. – Spełniają je monety, które posiadamy w naszej ofercie. austriacka Philharmoniker ma próbę 999,9 tysięcznych, podobnie jak kanadyjska Maple Leaf, a najsłynniejsza i najpopularniejsza Krugerrand z Południowej Afryki – 916,66 tysięcznych – relacjonuje Maciej Furmaniuk, wiceprezes zarządu spółki Powiernik, umożliwiającej zakup złota klientom detalicznym. – Korzyści podatkowe to jedna z najczęstszych przyczyn, obok chęci zabezpieczenia i powiększania majątku, podawanych przez klientów przy zakupie złota.

 

Zwolnienie od podatku dochodowego

Inwestorzy indywidualni, czyli osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, a więc nienabywające złota inwestycyjnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą korzystać również ze zwolnienia od podatku dochodowego. Warunkiem jest, aby pomiędzy datą zakupu a datą sprzedaży upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Inwestycja w złoto zwolniona jest również z podatku od zysków kapitałowych, czyli od tzw. podatku Belki. W przypadku osób fizycznych („nie przedsiębiorców”) fiskus klasyfikuje bowiem zakup złota jako sposób zabezpieczenia majątku, a nie profesjonalną działalność nastawioną na generowanie zysków.

Jak inwestować w złoto?

Najbardziej oczywistym sposobem  inwestowania w złoto jest bezpośredni zakup kruszcu. Może on mieć postać złotych sztabek lub monet. W obu tych formach można je nabyć w licencjonowanych kantorach ze złotem jak Powiernik. Ale są jeszcze inne sposoby. Np. w Powiernik S.A. oferujemy dodatkowo Program Powiernik, w którym dzięki specjalnemu systemowi można nabywać nawet niewielkie ilości złota po atrakcyjnych cenach, systematycznie powiększając swoje zasoby złota.

Oczywiście w złoto można również inwestować pośrednio za pośrednictwem funduszu ETF (exchange-traded fund) lub kupując bezpośrednio akcje spółek wydobywających złoto.

 

—   — —–

Źródła:

The Times, „Should I invest in gold”, 5 czerwca 2023 r.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350)

Ostatnie wpisy