0

Na emeryturze dostaniemy ok. 25 proc. naszej ostatniej pensji. Jak odkładać samemu?

Za 25 lat emerytury dzisiejszych 40-latków będą wielkości 25-30 proc. ich ostatniej wypłaty. Pieniądze z pierwszego filaru emerytalnego przeznaczane są na wypłaty świadczeń dzisiejszym emerytom, a z trzeciego zjada inflacja. Programy oszczędnościowe oferowane przez państwo nie dają szansy na godziwą emeryturę. Pracujący sami szukają więc sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości i swoich bliskich. Część wykupuje dodatkowe polisy prywatne, inni podejmują się inwestycji, np. w złoto.

Tylko 25-30 proc. wynagrodzenia na emeryturze, środki z III. filaru zjada inflacja

Osoby urodzone w latach 80. będą otrzymywać na emeryturze ok. 25-30 proc. swojej ostatniej wypłaty. Możemy skorzystać z różnych programów: PPK, IKE, IKZE. Tylko środki tam zgromadzone, o tym rzadko się mówi, nie podlegają waloryzacji. Osoby, które dostały pieniądze z PPK 5 lat temu, już pewnie tych środków nie mają, bo przecież zjadła je inflacja – powiedział na początku lutego w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski dr Tomasz Lasocki z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczywistość jest więc taka, że państwo nie gwarantuje nam godziwej, pozwalającej przeżyć od pierwszego do pierwszego, emerytury. O to musimy sami zadbać. Co zrobić, by już teraz zacząć oszczędzać na emeryturę?

 1. Rozpocznij oszczędzanie jak najwcześniej: Im wcześniej zaczniesz oszczędzać na emeryturę, tym większa będzie Twoja szansa na osiągnięcie odpowiedniego poziomu kapitału emerytalnego. Przykładowo, jeśli zaczniesz oszczędzać w wieku 25 lat, będziesz miał 40 lat na zbudowanie emerytalnego portfela inwestycyjnego.
 2. Oszczędzaj regularnie: Regularne odkładanie pieniędzy na emeryturę jest kluczowe. Można to zrobić poprzez automatyczne przekazywanie części Twojej pensji na konto oszczędnościowe. W ten sposób unikniesz konieczności podejmowania decyzji o oszczędzaniu co miesiąc, a jednocześnie zwiększysz swoje oszczędności.
 3. Oszczędzaj jak najwięcej: Im więcej oszczędności uda Ci się zebrać, tym bardziej zabezpieczona będzie Twoja przyszła emerytura. Dlatego staraj się zwiększać wysokość oszczędności, na przykład poprzez zwiększenie procentu dochodu, który przeznaczasz na oszczędzanie.
 4. Inwestuj w różne instrumenty i aktywa: Rozproszenie inwestycji to klucz do zminimalizowania ewentualnego ryzyka strat. Warto zainwestować w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości, fundusze inwestycyjne, a także w inne dobra, takie jak waluty, czy złoto.
 5. Utrzymuj kontrolę nad wydatkami: Ważne jest, aby kontrolować swoje wydatki i unikać niepotrzebnych kosztów. Dzięki temu będziesz miał więcej pieniędzy na oszczędzanie, a tym samym zwiększysz swoje szanse na osiągnięcie celu emerytalnego.
 6. Kontynuacja pracy: Dalsza praca po osiągnięciu wieku emerytalnego to również sposób na godziwe życie na emeryturze. Pracując dłużej, masz więcej czasu na odkładanie pieniędzy, a jednocześnie zwiększasz swoje dochody, co może się przełożyć na wyższą emeryturę.
 7. Możesz również po prostu zawierzyć w system oszczędzania oferowany przez Państwo. W jego ramach oszczędzasz w trzech filarach:

I FILAR: to konto, które obowiązkowo musi posiadać każdy ubezpieczony obywatel w Polsce. W 2022 roku trafiało na nie 12,22 proc. podstawy wymiaru Twojej składki emerytalnej. Gromadzone tu pieniądze są jedynie zapisem na papierze, bądź wirtualnym w systemie komputerowym. Państwo nie inwestuje ich ani w żaden sposób nie pomnaża. Z tych środków finansuje bowiem świadczenia obecnych emerytów. Gdy Ty przejdziesz na emeryturę, Państwo będzie „oddawać” Ci Twoje pieniądze na postawie tychże zapisów, ze środków wypracowanych przez następne pokolenie. Plusem jest to, że składki w I. filarze podlegają corocznej waloryzacji, uwzględniającej inflację i wzrost płac. Nie podlegają jednak dziedziczeniu, co oznacza, że po Twojej śmierci składki przepadną.

II FILAR: jest również obowiązkowy, ale oferujący alternatywę. Możesz wybrać, czy dodatkowe 7,3 proc. podstawy wymiaru Twojej składki emerytalnej trafiać będzie:
a) 2,92 proc. na rachunek w OFE, inwestujący w rynek kapitałowy oraz 4,38 proc. na subkonto w ZUS, na którym to subkoncie gromadzone środki podlegają dziedziczeniu. Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, środki z OFE zaczynają być stopniowo przelewane na subkonto w ZUS, albo
b) w całości na subkonto w ZUS.

III FILAR: jest dobrowolny. W jego ramach dla pracujących dostępne są 4, a wkrótce 5, form odkładania na emeryturę:

a) Pracowniczy Plan Kapitałowy – system ten polega na tym, że na utworzony dla pracownika imienny rachunek przekazywane są środki pochodzące z trzech źródeł: wpłat pracownika (minimum 2 proc. wielkości swojego wynagrodzeni, max. 4%), wpłat pracodawcy ( 1,5 proc. wielkości wynagrodzenia pracownika, max. 4,5 proc.) oraz wpłat państwa (jednorazowa wpłata 250 zł oraz 20 zł każdego miesiąca);

b) Pracowniczy Program Emerytalny – konto emerytalne pracownika zasilane jest środkami w wysokości do 7 proc. wynagrodzenia;

c) Indywidualne Konto Emerytalne – uruchamiane u jednego z oferentów na wolnym rynku, tj. towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, instytucje inwestycyjne, banki. Wpłaty są objęte rocznym limitem w wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

d) Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – podobne w zasadach funkcjonowania do IKE. Jednak limit wpłat jest tu o ponad połowę niższy i wynosi 1,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku;

e) piątą, dostępną dla polskich obywateli formą oszczędzania emerytalnego ma być wdrażany w całej Unii Europejskiej Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny, oparty na podobnym schemacie jak IKE, ale umożliwiający szerszy i konkurencyjny wybór dostawców usług ubezpieczania emerytalnego spośród firm z UE.

Oszczędzanie na emeryturę wymaga systematyczności i cierpliwości. Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym łatwiej osiągniesz swój cel emerytalny. Zaczynając od ścisłego planowania swoich wydatków i kontrolowania budżetu, jesteś w stanie zaoszczędzić znaczną część swoich dochodów. Możesz zacząć od zapisywania swoich wydatków i przychodów oraz analizy, gdzie można by obniżyć wydatki. Możesz też zacząć wpłacać część swoich oszczędności na dodatkowy fundusz emerytalny. Fundusze emerytalne to produkty finansowe, które umożliwiają odkładanie pieniędzy na emeryturę, a jednocześnie inwestowanie ich w różne aktywa. Fundusze te oferują różne strategie inwestycyjne i ryzyko, więc warto dokładnie przebadać rynkowe oferty i znaleźć najbardziej odpowiednią dla siebie. Oszczędzanie w ww. trzech filarach ma swoje istotne wady. Stan środków zgromadzonych na I. i II. filarze i wypłaconych na emeryturze zależeć będzie ostatecznie od stanu krajowej gospodarki. Z kolei ustanowione limity sprawiają, że gromadzone na III. filarze środki nie zapewnią znaczącego dodatku do emerytury.

Inwestycja w złoto

Samodzielne inwestowanie w rynki finansowe to kolejna opcja dla bardziej zaawansowanych inwestorów, którzy mają już doświadczenie w inwestowaniu. Warto jednak pamiętać, że inwestycje wiążą się z ryzykiem, a nieodpowiednie decyzje mogą prowadzić do strat finansowych. Dlatego warto najpierw zastanowić się, jakie aktywa inwestycyjne są dla Ciebie najlepsze. Na przykład złoto uznawane jest za jedno z najbezpieczniejszych środków inwestycyjnych w historii, wśród inwestorów nazywane jest bezpieczną przystanią. Bo tak jak można szybko i boleśnie stracić swoje oszczędności inwestując w akcje spółek, których notowania na giełdzie spadną, albo w skutek inflacji inwestując w zwykłą walutę, czy III. filar, tak złoto, w odróżnieniu szczególnie od papierowego pieniądza, nigdy nie straci całkowicie swojej wartości.

Złoto jako sposób inwestycji w lepszą emeryturę?

Złoto często jest uważane za bezpieczną i stabilną formę inwestycji, co czyni go popularnym wyborem dla osób planujących oszczędzanie na emeryturę. Oto kilka powodów, dlaczego złoto jest uważane za dobry sposób oszczędzania na przyszłość:

 1. Stabilność: Złoto ma długą historię stabilności i wartości. W przeciwieństwie do walut, które mogą stracić na wartości w wyniku inflacji lub zmian gospodarczych, złoto jest uważane za aktywo, które nigdy nie straci pełni swojej wartości. Z tego powodu cena złota może rosnąć wraz z inflacją, co czyni go popularnym wyborem w okresach niepewności ekonomicznej.
 2. Dywersyfikacja portfela: Posiadanie różnych typów aktywów w portfelu jest ważne dla zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego. Złoto stanowi inwestycję alternatywną do akcji i obligacji, co pomaga zdywersyfikować portfel i zmniejszyć jego podatność na zmienność rynkową.
 3. Ochrona przed niepewnymi warunkami gospodarczymi: Złoto jest uważane za ucieczkę przed niepewnymi warunkami gospodarczymi, takimi jak niestabilność polityczna, kryzysy finansowe, wojny i katastrofy naturalne. Ponieważ złoto jest cenione na całym świecie, jego wartość jest globalna, nie poddająca się sytuacji w konkretnym kraju lub regionie.
 4. Niska korelacja z innymi aktywami: Złoto ma niską korelację z innymi aktywami, takimi jak akcje i obligacje, co oznacza, że jego cena niekoniecznie spada wraz z innymi inwestycjami w portfelu. Dzięki temu złoto może służyć jako forma zabezpieczenia przed spadkiem innych aktywów.

Podsumowując, złoto jest uważane za stabilną i bezpieczną formę inwestycji, która może pomóc w ochronie oszczędności na przyszłość. Inwestycja w złoto może okazać się bardzo rentowna, o czym pisaliśmy np. tutaj: Jeśli ktoś kupił rok temu kilogram złota, dziś zarobiłby na nim 60 000 zł. , jak i sposobem na zabezpieczenie oszczędności: Kupowanie złota jako sposób na ratowanie oszczędności Wybór najlepszego sposobu oszczędzania na emeryturę powinien być dokonywany indywidualnie, w zależności od celów, potrzeb i sytuacji finansowej inwestora. Jeżeli zdecydujesz się oszczędzać w złocie koniecznie, sprawdź Program Powiernik.

Ostatnie wpisy