0

Jak inwestować małe kwoty w złoto?

Złoto to historycznie jedno z najbezpieczniejszych dóbr inwestycyjnych, od wieków stosowane jako sposób na ochronę majątku przed inflacją i długoterminowe zabezpieczenie kapitału. Część osób pozostaje w błędnym przekonaniu, że aby móc inwestować w złoto, trzeba zgromadzić znaczące środki. To nieprawda. Na przykład Program Powiernik umożliwia inwestowanie już od kwoty 200 zł. Poniżej wyjaśniamy, jak inwestować małe kwoty w złoto.

Inwestycja w złoto

Inwestycja w złoto charakteryzuje się historycznie potwierdzonym bezpieczeństwem zwrotu (złoto często przewyższało zwroty osiągane z akcji i obligacji, choć nie zawsze), płynnością (większość aktywów opartych na złocie można łatwo zamienić na gotówkę) i niską korelacją z innymi czynnikami rynkowymi, co czyni je bardzo skutecznym i bezpiecznym dywersyfikatorem portfela. Właściciele majątków uciekają w złoto szczególnie w okresie, gdy przewidują zbliżające się zagrożenia dla gospodarki i pieniądza.
To kilka z głównych zalet złota, ale inwestycja ta – jak każda inna- nie jest pozbawiona ryzyka. Choć dla chyba wszystkich oczywistym jest, że złoto warto mieć, to nie zawsze wiadomo, kiedy najlepiej je kupić. Ponieważ złoto samo w sobie nie wytwarza przepływów pieniężnych, trudno jest określić, kiedy jest tanie.

Jak inwestować małe kwoty w złoto

Małe kwoty, mały zysk. Inwestycja w złoto małych kwot przyniesie niewielkie zyski, zwłaszcza dla inwestycji krótkoterminowej. Ale systematycznie odkładane w złocie pieniądze potrafią w dłuższej perspektywie przynieść wymierne, znaczące dochody. Aby inwestować małe kwoty w złoto, można wybrać kilka opcji:

1. Kupowanie złota fizycznego: Można kupić niewielką ilość złota w formie sztabek lub monet, już od wagi 1 grama. Monety lub sztabki są sprzedawane przez sklepy jubilerskie lub firmy, spółki, autoryzowani dealerzy zajmujący się inwestycjami w złoto.

2. Fundusze inwestycyjne złota: Można zainwestować w fundusze inwestycyjne, które specjalizują się w inwestycjach w złoto. Te fundusze kupują fizyczne złoto i sprzedają je swoim inwestorom w postaci udziałów.

3. ETF-y złota: Można kupić udziały w ETF-ach (Exchange Traded Funds), które inwestują w złoto i handlują nim na giełdzie. Pozwalają inwestorom na łatwe i szybkie inwestowanie w złoto bez konieczności fizycznego posiadania go.

4. Kontrakty terminowe na złoto: Pozwalają zainwestować w kontrakty terminowe na złoto, które pozwalają na spekulację na przyszłe zmiany cen złota.

Lepszy większy zakup, ale nie zawsze

Inwestycję w złoto można rozpocząć już od zakupu złotej sztabki o wadze 1 grama. Jednak, jak w przypadku większości dostępnych na rynku dóbr, znacznie bardziej opłacalne jest inwestowanie w jednorazowy zakup większej ilości złota. Na przykład, w swoim sklepie Powiernik S.A. na dzień 6 lutego 2023 r. oferował 1 g sztabki złota w cenie 310,47 zł, ale 5-gramową sztabkę już w cenie 1379,61 zł. Już na starcie inwestycji daje to oszczędność 12,52% (5x 310,47 = 1552,35 zł; 1552,35 – 1379,61 = 172,74 zł). Przy zakupie sztabki 20 g (w cenie 5371,77 zł) na starcie, w porównaniu z zakupem sztabki 1 g, zyskuje się już 15,59%. Do kupienia są również złote monety: Krugerrand, Maple Leaf i Philharmoniker.

W końcowym rozrachunku wszystko zależy jednak od preferencji inwestora, dla którego z indywidualnych względów zakup mniejszych ilości po wyższej cenie może być lepszy, bardziej optymalny, niż nawet zakup tej samej ilości złota w cenie niższej. Jak to możliwe? Złota sztabka o wadze 1 g w ofercie Powiernik kosztuje 310,47 zł (06.02.2023 r.), a o wadze 2 g – 580,71 zł. Oczywiście, że tańszy dla inwestora będzie zakup jednej sztabki 2 g niż dwóch po 1 g. Jednak zakup dwóch zamiast jednej, może dawać właścicielowi większe pole manewru na przyszłość. W przypadku wahań decyzji co do zatrzymania, czy spieniężenia swoich środków trzymanych w złocie, będzie on mógł łatwo rozdzielić swój portfel sprzedając tylko jedną z dwóch. Cechy zakupu w cenie dużych sztabek, a przy tym zachowując płynność łączy innowacyjny Program Powiernik, służący do stałego budowania rezerw złota za małe kwoty.

Oszczędzaj kiedy chcesz, nawet najmniejsze kwoty

Ale profesjonalni dealerzy złota oferują również bezpieczne, „łatwe”, programy oszczędnościowe. W Programie Powiernik można w każdym miesiącu wpłacać dowolną kwotę na zakup złota. Minimalna kwota inwestycji wynosi 200 zł. Klient zawsze za 100 procent kwoty przeznaczonej na zakup złota otrzymuje 100 procent kruszcu, licząc w gramach do trzech miejsc po przecinku.
W ostatnim tygodniu każdego miesiąca Powiernik po zgromadzeniu środków z wpłat od wszystkich inwestorów nabywa złoto w bardzo korzystnych cenach, w tym w imieniu i na konto inwestora. W dniu dokonania zakupu inwestor otrzymuje rozliczenie transakcji. Cena zakupu jest uśrednioną ceną hurtową, co daje klientom korzyści cenowe nawet na poziomie 20-25%. Stan złota w rejestrze jest automatycznie aktualizowany. Złoto jest przechowywane w skarbcach. Klient kupuje fizyczne sztabki ale zachowuje płynność. W trakcie trwania Programu, w każdej chwili może odsprzedawać złoto w wadze od 5 g (i wielokrotnościach tej wagi), jak również poprosić o wysyłkę na wskazany przez siebie adres sztabek o wadze 50 gram. Co ciekawe w każdej chwili można odstąpić od programu i odebrać lub sprzedać całość zgromadzonego złota – bez żadnych kar i konsekwencji.

Indywidualny klient na rynku złota, miałby spore trudności z uzyskaniem takiej ceny. Poza tym napotyka kilka fundamentalnych barier, takich jak: gdzie kupić złoto, gdzie je przechowywać, gdzie i za ile sprzedać?

Od 2% do 35%, czyli jak małe kwoty inwestować w złoto?

World Gold Council (Światowa Rada Złota) rekomenduje, by w swoim portfelu posiadać od 2% do 10% złota. Ale część ekspertów rekomenduje posiadanie złota w granicach 20% – 35% portfela 3. Poziom inwestycji powinien zależeć od preferencji inwestora i celów, jakie zamierza osiągnąć – agresywnej dywersyfikacji z wizją na duże zyski osiągane w krótkim czasie, czy przynoszącej wolniej przychody, ale bezpieczniejszej lokaty kapitału.
Należy pamiętać, że każda forma inwestowania wiąże się z pewnymi ryzykami i kosztami. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w złoto upewnij się, że rozumiesz swoje cele inwestycyjne, a także koszty i ryzyko związane z tą formą inwestowania. Konieczne jest dokładne zrozumienie, jak działa rynek złota i jakie towarzyszą mu ryzyka. Jeśli masz wątpliwości związane z inwestycją, przed jej dokonaniem możesz skonsultować je z Powiernik S.A.

Źródła:
1. Jak dokonać zakupu, https://powiernik.net/zakup/
2. Oszczędzanie w Programie Powiernik, https://powiernik.net/oszczedzanie/
3. Ile złota warto posiadać, czyli o tym jaka jest optymalna waga złota w portfelu inwestycyjnym, www.strefainwestorow.pl

Ostatnie wpisy