0

Inwestycje w złoto nie mogą zbankrutować.

Dlaczego przechowywanie majątku w złocie cechuje się tak wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa? M.in. dlatego, że jego wartość zabezpieczona jest brakiem pośredników lub innych podmiotów do zrealizowania praw z tytułu posiadania złota, czyli np. do spieniężenia go. Nie potrzebne są żadne papierowe umowy i kontrakty. Złoto jest jedynym aktywem finansowym, które nie stanowi jednocześnie zobowiązania innego podmiotu. Stąd nie istnieje obawa, czy utraci swą wartość wraz z upadkiem, upadłością kontrahenta, rządu, czy innej jednostki. To ważne, bo złoto jest tym najpewniejszym środkiem przechowywania majątku, które zawsze stać będzie na nogach po tym jak wszelkie kryptowaluty i inne bańki spekulacyjne pękną albo przyjdzie kolejny kryzys gospodarczy lub geopolityczny. Dlaczego inwestycje w złoto nie mogą zbankrutować?

Od wieków po dziś dzień złoto legitymuje się mianem najbardziej popularnego dobra inwestycyjnego. Jest szanowane na całym świecie ze względu na swoją wartość i bogatą historię. Wraz z postępem technologii i rozwoju sieci Internet, handel złotem ewoluował od wymiany fizycznego złota do wirtualnego handlu na odległość. Bez względu na to, wszystkie formy złota są równie atrakcyjne do inwestowania. Ludzie pożądają złota z różnych pobudek i chętnie powierzają w nim swój majątek. Dlaczego? Powodów jest wiele.

I. Złoto jest globalnym pieniądzem.

Choć nie jest obecnie oficjalnie używane jako waluta, to fakt, że jego wartość jest uznawana niemal na całym świecie sprawia, że jest lepsze od każdej tradycyjnej waluty. Historycznie złoto pełni dłużej charakter pieniądza niż jakakolwiek waluta. Jedną z kluczowych obietnic waluty jest to, że służy ona jako długoterminowy magazyn wartości. Złoto spełnia tę obietnicę lepiej niż którakolwiek z nich. Wystarczy porównać, ile na przestrzeni wieków siły nabywczej straciły wszystkie główne waluty rządowe w porównaniu do złota. Oczywiście były okresy, w których krótkoterminowe notowania walut wskazywały na wzrosty znacznie większej wartości niż złoto, ale w dłuższej perspektywie ta korelacja jest zupełnie odwrotna. To odpowiedź dlaczego bogaci ludzie zawsze kupowali i trzymali złoto.

II. Złoto służy do zabezpieczenia majątku przed inflacją.

Jego wartość nie ulega w długoterminowej perspektywie takim wahaniom jak spadek wartości pieniądza. Kiedy inflacja rośnie, wartość walut spada. W długim okresie czasu prawie wszystkie najważniejsze waluty straciły na wartości w stosunku do złota. A ceny złota wzrosły dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat i aż czterokrotnie w ciągu dekady.

III. Złoto jest namacalne.

Czy to w postaci sztabek, czy monet. Dzięki temu stwarza wśród inwestorów poczucie bezpieczeństwa, jakie daje coś, co można dotknąć, przenieść, schować, wymienić. To implikuje kolejną jego zaletę, powód, dla którego ludzie tak chętnie lokują w nim majątek – złoto jest łatwe do upłynnienia. Jego sprzedaż jest łatwiejsza w porównaniu do innych aktywów, ruchomości i nieruchomości.

IV. Złoto stanowi bufor bezpieczeństwa.

Podczas gdy krajowa waluta zanotuje duży spadek z powodu czynników makroekonomicznych, złoto zapewnia inwestorom finansową poduszkę.

V. Złoto oferuje różne inne benefity.

Przede wszystkim ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, zabezpieczenie majątku, jak i pozwala na jego dywersyfikację, a co za tym idzie gromadzenie i powiększanie bogactwa.

VI. Złoto pewną inwestycją dla każdego

Poza tym, by być inwestorem i móc przechowywać pieniądze w złocie, nie trzeba być znawcą rynku nieruchomości, sztuki, czy drogich kamieni. Inwestowanie w złoto nie wymaga więc jakiejś specjalistycznej wiedzy, która miałaby chronić przed zakupem nierentownego budynku w niekorzystnej lokalizacji, czy falsyfikatu obrazu. Sztabki złota i monety posiadają oznaczenia, certyfikaty. Do tego gwarancji udzielają firmy oferujące ich zakup.

Ale ze wszystkich powodów, jeden jest najważniejszy – inwestycje w złoto nie mogą zbankrutować!

Posiadaczowi złota nie potrzebne są żadne umowy do zrealizowania jego wartości. Żadni pośrednicy. To dlatego, że złoto jest jedynym aktywem finansowym, które nie jest odzwierciedleniem skorelowanego z nim zobowiązania jakiegoś innego podmiotu. To niezwykle ważne, bo ten szlachetny kruszec jest gwarancją przetrwania schowanych w nim wartości podczas największych kryzysów gospodarczych, geopolitycznych i krachów spekulacyjnych. To najgrubszy sejf dla Twoich pieniędzy w czasie, gdy w Twoim kraju, w gospodarce, sprawy zaczynają układać się źle i podążać w niebezpiecznym kierunku.

To wszystko oznacza, że złoto nigdy nie zaliczy upadku do zera. Nie utraci całkowicie swojej wartości. To się nigdy dotąd nie zdarzyło w jego liczącej ponad trzy tysiące lat historii.

Ostatnie wpisy