0

Jakie są prognozy? Inwestycja w złoto w 2024.

Amerykański bank centralny przewiduje, że jeśli tamtejsza Rezerwa Federalna (FED) zdecyduje się na wcześniejsze obniżki stóp procentowych, złoto może zakończyć rok na imponującym poziomie 2400 dolarów za uncję. Oznaczałoby to wzrost o 18% tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca. Prognoza ta kreśli obiecującą perspektywę dla nabywców złota w 2024 roku1.

Prognozy dla złota

Jak pisze serwis Euronews, do końca listopada 2023 r. rynkowe prawdopodobieństwo przyszłych stóp funduszy federalnych, mierzone za pomocą narzędzia Fed Watch firmy CME Group, wskazywało na blisko 75% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych już w maju 2024 roku. Inwestorzy uwzględniali wówczas cztery obniżki stóp do grudnia 2024 r., z prawdopodobieństwem na poziomie 77%. Taki scenariusz, mógłby sprawić, że inwestycja w złoto okazała by się strzałem w dziesiątkę.

1012 procent zwrotu na przestrzeni dwóch dekad

Zdaniem innego serwisu, indyjskiego wydania Business Today, trwające napięcia geopolityczne, oczekiwania obniżek stóp procentowych i obawy o kondycję głównych gospodarek prawdopodobnie będą wspierać ceny złota w przyszłości. Jak dotąd cena złotego kruszcu wzrosła o ponad 12 procent w bieżącym roku kalendarzowym. Vandana Bharti z firmy AVP, Commodity Research, w wywiadzie dla Business Today przypomniała, że złoto nigdy nie przestaje zachwycać inwestorów swoimi niezwykłymi zwrotami. Od momentu wprowadzenia na giełdę MCX w 2003 r. złoto doświadczyło tylko czterech spadków. W okresie dwóch dekad złoto przyniosło imponujące zwroty w wysokości odpowiednio 1 012 procent.

Inwestycja w złoto w 2024 według MCX: Oczekuje się, że złoto będzie mieć tendencją wzrostową. Na giełdzie COMEX spodziewane są nowe szczyty w 2024 r., z szerokim zakresem handlowym od 1850 do 2250 USD2.

Co mówi NASDAQ?

Serwis internetowy giełdy NASDAQ przewiduje, że w perspektywie 2024 r. oczekuje się, że gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie kontynuować ekspansję, wspieraną przez silne wydatki konsumenckie i trwałe inwestycje prywatne. Sygnały Rezerwy Federalnej dotyczące potencjalnych obniżek stóp procentowych sugerują przejście w kierunku bardziej akomodacyjnej polityki pieniężnej, w kontekście malejącej inflacji. To zmieniające się środowisko monetarne może mieć wpływ na rynek złota, ponieważ inwestorzy dostosowują swoje strategie w odpowiedzi na zmieniający się krajobraz gospodarczy.

Zagrożenia

Pomimo pozytywnych perspektyw, NASDAQ wskazuje na ewentualne zagrożenia. Kluczowym z nich może być dostosowanie się gospodarstw domowych i firm do zmieniającego się środowiska stóp procentowych. Szybki wzrost stopy procentowej Rezerwy Federalnej doprowadził do zaostrzenia warunków finansowania, co może osłabić aktywność gospodarczą. Dodatkowo, ryzyko geopolityczne, w tym napięcia na Bliskim Wschodzie i zmiany gospodarcze w Chinach, w połączeniu z obawami o krajową stabilność fiskalną, mogą wpływać na trendy na rynku złota. Możliwość obniżek stóp procentowych i korekty długoterminowych stóp procentowych będą miały szczególny wpływ na nastroje inwestorów wobec złota. Przewidywane złagodzenie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną może wpłynąć na atrakcyjność złota jako zabezpieczenia przed inflacją i opcji inwestycyjnej, zwłaszcza w zmieniającym się krajobrazie monetarnym.

Złoto – bezpieczna przystań dla inwestorów

W przypadku globalnej recesji, historyczne wyniki złota jako bezpiecznej przystani zwykle powodują wzrost popytu. Inwestorzy często szukają skutecznych zabezpieczeń w swoich portfelach, a złoto jest często wybierane ze względu na swoją stabilność i potencjalny wzrost na niestabilnych rynkach. Unikalna pozycja złota zarówno jako dobra konsumpcyjnego, jak i aktywa inwestycyjnego oznacza, że jego wyniki są wielowymiarowe. W warunkach recesji wzrost gospodarczy słabnie, inflacja spada, a obniżki stóp procentowych stają się prawdopodobne. W przeszłości warunki te sprzyjały złotu, które wykazywało odporność i korzystne wyniki podczas poprzednich recesji.

W obliczu recesji, zwiększone ryzyko geopolityczne i ważne wybory w kluczowych gospodarkach, w połączeniu ze stałymi zakupami banków centralnych, stanowią dodatkowe wsparcie dla cen złota. Polityka stóp procentowych, w szczególności prowadzona przez Rezerwę Federalną, wraz ze wskaźnikami ekonomicznymi, takimi jak wskaźniki PMI, PMI dla przemysłu, realne zarobki, oszczędności gospodarstw domowych i stopy bezrobocia, mają wpływ na wyniki rynkowe złota. W scenariuszach z utrzymującymi się wysokimi stopami procentowymi prowadzącymi do recesji, rola złota jako zabezpieczenia staje się bardziej wyraźna.

Kluczowa polityka monetarna banków centralnych

Zróżnicowane podejście do polityki pieniężnej głównych banków centralnych na świecie, w tym Rezerwy Federalnej, EBC, Banku Anglii i Banku Japonii, stanowi złożone tło dla rynku złota. Decyzje polityczne każdego banku centralnego, na które wpływ mają warunki gospodarcze, będą miały znaczący wpływ na globalną stabilność finansową i nastroje inwestorów wobec złota. Zróżnicowane trajektorie stóp procentowych i stanowiska w zakresie polityki pieniężnej tych banków centralnych będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania cen złota w 2024 roku.

Konflikty geopolityczne wpływają na cenę złota

Jak pisze NASDAQ, oczekuje się, że krajobraz geopolityczny w 2024 r. pozostanie niestabilny i niepewny. Ciągłe globalne konflikty i napięcia geopolityczne, szczególnie w regionach takich jak Bliski Wschód, będą miały znaczący wpływ na rynek złota. Wydarzenia takie jak konflikt między Izraelem a Hamasem często kierują inwestorów w stronę bezpieczniejszych aktywów, wzmacniając status złota jako przystani w czasach niepokojów geopolitycznych.

Prawdopodobieństwo wybicia w górę

Na dynamikę podaży i popytu na złoto w 2024 r. najprawdopodobniej wpłynie stabilna produkcja wydobywcza złota i popyt w różnych sektorach, w tym w jubilerstwie, inwestycjach, technologii i bankach centralnych. Czynniki te będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania się cen złota.

Na tygodniowym wykresie złota (XAU/USD z 23 grudnia 2023 r.) obserwujemy klasyczną formację trójkąta zwyżkującego, wskaźnik często kojarzony z rynkową hossą w analizie technicznej. Formacja ta charakteryzuje się poziomą linią oporu i wznoszącą się linią wsparcia. Linia oporu jest wyraźnie zdefiniowana na poziomie 2070,63 USD, wyznaczając górną granicę trójkąta. Tymczasem linia wsparcia rozpoczęła swoją trajektorię wzrostową od 1616,67 USD, rejestrując drugi znaczący punkt na poziomie 1810,46 USD. Cel ten, wywodzący się bezpośrednio z nieodłącznej struktury formacji, podkreśla znaczny potencjał wzrostowy dla złota, podkreślając obiecujące perspektywy dla traderów i inwestorów skupionych na rynku metali szlachetnych. Formacja ta zazwyczaj sugeruje prawdopodobieństwo wybicia w górę, sygnalizując pozytywny zwrot w kierunku rynku. Zgodnie z zasadami rządzącymi trójkątami zwyżkującymi, przewidywany cel dla złota po wybiciu szacowany jest na około 2524,59 USD3.

Czy 2024 rok to czas na inwestowanie w złoto? Naszym zdaniem, złoto warto mieć – zawsze!

 

Źródła:

1 – Euronews (https://www.euronews.com/business), Gold price climbs to record high: Why are investors flocking to it? z 29 listopada 2023 r.

2 – Business Today (https://www.businesstoday.in), Gold and silver outlook 2024: Here’s what to expect from precious metals next year, z 12 grudnia 2023 r.

3 – Nasdaq (https://www.nasdaq.com), Gold Prices Forecast for 2024: Targeting $2500 as Fed Rate Cuts Loom, z 23 grudnia 2023 r.

Ostatnie wpisy