0

Inwestycja w złoto: 5 powodów dlaczego to obecnie najlepszy wybór

Niepewność spowodowana pandemią koronawirusa i wojną zmusiła społeczeństwo na całym świecie do zmiany swojego portfela finansowego w celu osiągnięcia długoterminowego bezpieczeństwa. Na tym „roztrzęsionym” rynku wielu inwestorów skierowało swoją uwagę na złoto. Dlaczego inwestycja w złoto to obecnie najlepszy wybór?

 

Finansiści, inwestorzy, bankierzy, ale i nasi rodzice, dziadkowie, babcie, zawsze znali i cenili walory i wartość złota. Dlaczego? Przede wszystkim, bo to uniwersalna, nie znająca granic waluta uznawana na całym świecie. Będąc gdziekolwiek, niemal w każdym zakątku świata, w kilka minut, po zlokalizowaniu sklepu jubilerskiego, lombardu, a nawet stojącego na rogu ulic świadomego przechodnia, jesteśmy w stanie wymienić złoty kruszec, pierścionek, monetę, na lokalną walutę i kupić za nią wszystko czego nam w obcym kraju potrzeba. Wartość tego metalu szlachetnego znacznie wzrosła w świecie po pandemii, co można w dużej mierze przypisać niższym stopom procentowym, popytowi na tę „bezpieczną przystań” i rosnącym deficytom budżetowym.

 

Słuchając porad i analiz globalnych finansistów, wyłuskaliśmy 5 głównych powodów, dlaczego dziś, w tych trudnych czasach inwestycja w złoto to najlepszy wybór:

  1. Najlepsze narzędzie inwestycyjne do pokonania inflacji

Złoto jest uważane za dobre zabezpieczenie przed osłabieniem waluty i inflacją. Kiedy w ubiegłym roku rynki akcji załamały się, złoto miało kilkumiesięczną hossę – trend, który według ekspertów będzie kontynuowany w obecnym stanie zawirowań gospodarczych. Wyniki złota zależą od kilku czynników, takich jak inflacja, globalny handel tym metalem i inne kwestie geopolityczne. Podczas tego rodzaju nieprzewidywalnych okoliczności odnotowano, że ceny złota pozostają stabilne, przewyższając inne klasy aktywów i jednocześnie lepiej absorbując szoki ekonomiczne. Inflacja powoduje znaczny wzrost cen złota, ponieważ obniża wartość pieniądza poprzez zmniejszenie siły nabywczej dolara. W ten sposób złoto staje się zabezpieczeniem przed inflacją, ponieważ w dłuższym okresie czasu jest postrzegane jako oferujące wyższe niż stopień inflacji zyski. Przy słabych wynikach złotówki, gospodarka doświadcza skutków osłabienia waluty – to czas, kiedy złoto może działać jako atrakcyjne narzędzie inwestycyjne.

 

  1. Wysokie stopy procentowe

Pandemia Covid-19 wywarła ogromny wpływ na światową gospodarkę. Wśród inflacji i ciągłej niepewności związanej z koronawirusem, banki centralne na całym świecie obniżały stopy procentowe. W październiku ub.r., gdy stopy procentowe NBP były nadal, już w bardzo długim okresie, utrzymywane w walce z pandemicznym kryzysem gospodarczym na bardzo niskim poziomie, to inwestorzy zaczęli wówczas masowo lokować swoje aktywa w złoto, co spowodowało, że jego cena wystrzeliła w górę. Jaka z tego konkluzja? Że posiadanie złota teraz, gdy komuś uda się je korzystnie nabyć podczas panowania wysokich stóp procentowych, to kiedy banki centralne znów zaczną je obniżać, to i złoto może ponownie wystrzelić w górę.

 

  1. Płynność

W porównaniu z innymi formami inwestycji, takimi jak akcje i obligacje, złoto okazuje się aktywem, które jest łatwe do upłynnienia, a zatem w nagłych przypadkach może łatwo działać jako poduszka inwestycyjna. Jednym z kluczowych powodów, dla których inwestorzy zwracają się w stronę złota, jest fakt, że fizyczne złoto jest łatwe do upłynnienia. Zawsze znajdą się nabywcy gotowi kupić złoto, nawet jeśli stopa zwrotu nie jest taka, jaką masz nadzieję zarobić. Dodatkowo, istnieje ogromny rynek fizycznego złota i łatwo można znaleźć nabywców. Należy jednak pamiętać, że stopa zwrotu dla złota może być różna w różnych okresach.

 

  1. Namacalne źródło tworzenia bogactwa

Złoto pojawiło się jako główna klasa aktywów podczas obecnego kryzysu. Wyniki złota były dość stabilne podczas dwóch fal pandemii COVID-19, co sprawiło, że wielu nowych inwestorów poszło w tym kierunku. Biorąc pod uwagę, że obecne wydarzenia silnie destabilizują równowagę na świecie, czasy są wciąż bardzo niepewne w odniesieniu do koronawirusa, z którego światowa gospodarka wciąż się leczy, a przede wszystkim przez wybuch wojny na Ukrainie, inwestowanie w złoto jest bezpieczną ścieżką do tworzenia bogactwa. Stabilność złota pozwala na budowanie majątku. Poza tym, to, co czyni inwestycje w złoto bardziej atrakcyjną, lukratywną, to przejrzystość, która mu towarzyszy. W przeciwieństwie do innych inwestycji finansowych, takich jak choćby nieruchomości, złoto jest łatwe do kupienia i sprzedania i nie wymaga do tego żadnych żmudnych procesów. Co więcej, w polskich domach fizyczne złoto jest również symbolem rodzinnego bogactwa i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Łatwość inwestycji jest więc kolejnym powodem, dla którego warto włączyć złoto do swojego portfela inwestycyjnego.

 

  1. Jest to jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej efektywnych dywersyfikatorów portfela

Eksperci finansowi uważają, że złoto jest jednym z najlepszych sposobów na dodanie elementu stabilizującego do portfela finansowego. Dlaczego? Bo charakteryzuje się niską lub ujemną korelacją z większością innych klas aktywów. Czynniki makro i mikroekonomiczne, które wpływają na te inne aktywa, nie mają istotnego wpływu na cenę złota. Tak więc, gdy ktoś dokonał wielu inwestycji w różne klasy aktywów, mądrze jest dodać do nich złoto, aby chronić swój portfel przed ryzykiem. W obecnej sytuacji gospodarczej, gdy istnieje wiele zagrożeń rynkowych, złoto jest z pewnością właściwym kierunkiem inwestycyjnym.

 

Podsumowanie

Wszystkie te ww. czynniki sprawiają, że złoto jest obecnie jednym z najbardziej unikalnych i pożądanych aktywów na rynku. Dzięki niemu można uzyskać skorygowane o ryzyko zyski do swojego portfela finansowego. Złoto to bezpieczna przystań dla każdego inwestora, czy to dużego czy małego, ze względu na jego zdolność do utrzymywania siły nabywczej. Poza tym, złoto ma tendencję do szybkiego odradzania się. Dzieje się tak głównie dlatego, że często jego wahania stoją w opozycji do wahań gospodarczych. Wystarczy spojrzeć w historię. Cena złota poszybowała w górę w latach 2000, nawet podczas recesji w 2008 roku. W tym czasie cena za uncję złota skoczyła z około 800 do 1000 dolarów. Gdy gospodarka zatonęła, ceny złota nadal rosły. W 2020 roku również odnotowało wzrost, osiągając najwyższą cenę w historii w sierpniu – pomimo kryzysu COVID-19.

Ponieważ złoto jest towarem alternatywnym, pomaga zdywersyfikować Twój portfel inwestycyjny, a tym samym stanowi silne zabezpieczenie przed inflacją. Stopy złota zwykle nie podlegają inflacji, ponieważ zachowuje ono swoją wartość w większym stopniu niż inne inwestycje oparte na klasycznej walucie.

 

Źródła:

– Giełda Papierów Wartościowych, www.gpw.pl,

– Puls Biznesu, www.notowania.pb.pl,

– Forbes, Is Investing In Gold A Bad Idea? Here’s What You Should Know, 21 grudnia 2021 r.

– Times, Investing in gold: 5 Factors that make it the best investment option right now, 29 października 2021 r.

 

Ostatnie wpisy