0

  Dane Klienta

  Otwarcie rejestru wymaga podania poniższych danych osobowych, w tym numeru PESEL. Numer PESEL będzie potrzebny do weryfikacji właściciela rejestru zarówno przy jego otwieraniu, jak i podczas dalszej obsługi - w tym przy odbiorze złota. Zapewniamy pełną dyskrecję oraz bezpieczeństwo przechowania zgromadzonych danych

  Inny adres korespondencyjny

  Dane osoby reprezentującej

  Inny adres korespondencyjny

  Oświadczenie klienta

  Oświadczam, że przed wypełnieniem i wysłaniem niniejszego „Zlecenia Otwarcia Rejestru w Programie Powiernik” została mi udostępniona treść ogólnych warunków umowy, z którą się zapoznałem i zgadzam, a która to treść stosować się będzie do zawartej przeze mnie umowy z Powiernik S.A. Wysłanie „Zlecenia” oraz wpłata wybranej Opłaty Prowizyjnej jest jednoznaczna z zawarciem umowy.

  Wybierz, Wariant opłaty za otwarcie i prowadzenie Rejestru.