0

Gdy zechcę zrezygnować z dalszych zakupów złota, czy zwrócicie mi państwo opłatę prowizyjną?

Opłata prowizyjna nie podlega zwrotowi. Jej zapłata otwiera możliwość zakupu złota inwestycyjnego poprzez „Program Powiernik”. Przypominamy, że program ten można odłożyć w czasie, podarować komuś lub odsprzedać. Można natomiast odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania. Takie odstąpienie powoduje całkowity zwrot dokonanych przez Klienta wpłat z tytułu jednorazowej opłaty prowizyjnej.

Ostatnie wpisy