0

Czy w czasie, kiedy nie wpłacam na zakup złota, ponoszę jakieś opłaty?

Tylko opłatę za przechowanie posiadanego już złota inwestycyjnego, zgodnie z taryfą opłat zapisaną w OWU (0,5% wartości przechowywanego złota – rocznie).
Przykład: Dla przechowywanego złota o wartości 3 000zł jest to 1,25zł miesięcznie.

Ostatnie wpisy