Czy w czasie, kiedy nie wpłacam na zakup złota, ponoszę jakieś opłaty?

Tylko opłatę za przechowanie posiadanego już złota inwestycyjnego, zgodnie z taryfą opłat zapisaną w OWU (0,5% średniej wartości przechowywanego złota – rocznie)

Ostatnie wpisy