0

Czy moje złoto jest bezpieczne np. w przypadku upadku firmy „Powiernik” S.A.?

Tak, w 100% – ponieważ: „Powiernik” S.A. zajmuje się wyłącznie wykonywaniem Państwa zleceń. Pośredniczymy w zakupie złota i prowadzimy rejestr zakupów. Działalność ta nie niesie szczególnie dużego ryzyka niewypłacalności, ponieważ koszty obsługi zleceń są niewielkie.

Wykazy imienne rejestrów znajdują się w posiadaniu „Powiernik” S.A., a ich kopie są archiwizowane i przechowywane w bezpiecznych miejscach. Wykazy te w każdej chwili są dostępne dla upoważnionych osób.

Bardzo ważne jest to, że zakupione przez naszych Klientów złoto inwestycyjne, przechowywane w zawodowo trudniących się takimi usługami skarbcach (zgodnie z zapisami zawartymi w OWU), nie stanowi własności firmy „Powiernik” S.A. ani wyżej wymienionych firm. Nie może, więc zostać uznane za środek, mogący posłużyć do spłaty zobowiązań którejś z powyższych firm.

Ostatnie wpisy