Czy moja inwestycja jest bezpieczna?

Tak, w 100% – ponieważ: Złoto zakupione przez Państwa pozostaje wyłącznie Państwa własnością. Własność ta chroniona jest zarówno prawem krajowym, jak i prawem międzynarodowym/wspólnotowym. Jednoznacznie wskazują to i potwierdzają zapisy w Ogólnych Warunkach Umowy Zakupu Złota „Powiernik” (OWU), którą podpisują Państwo, rozpoczynając „Program Powiernik”

W zależności od Państwa dyspozycji, złoto jest wysyłane do Państwa ubezpieczoną przesyłką kurierską lub jest przechowywane (opcja „Programu Powiernik”) w skarbcach Pro Aurum lub C.Hafner. Są to firmy zawodowo zajmujące się przechowywaniem i obrotem metalami szlachetnymi, spełniają rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa i podlegają odpowiedniemu nadzorowi oraz kontroli w krajach, w których posiadają swoje przedstawicielstwa.

Do obsługi Państwa depozytu przeznaczone są skarbce z najwyższą klasą zabezpieczeń, monitorowane i chronione przez całą dobę. Nikt postronny, nawet pracownicy firmy „Powiernik” S.A. nie mają tam wstępu. Skarbiec obsługują wyłącznie pracownicy wspomnianych powyżej firm.

Przechowywane złoto inwestycyjne jest ubezpieczone w 100% na wypadek wszystkich rodzajów ryzyk, włącznie z kradzieżą z włamaniem i kradzieżą bez włamania. Stany magazynów podlegają codziennym raportom i są systematycznie kontrolowane przez odpowiednie organy nadzoru.

Powiernik S.A. odpowiada za prawidłowe prowadzenie rejestrów. Rejestry, ze wskazaniem ilości zakupionego przez poszczególnych klientów złota inwestycyjnego, przechowywane są w kilku miejscach jednocześnie. Gwarantuje to pełniejsze bezpieczeństwo. Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z prawem i zasadami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem bazy danych osobowych.

W każdej chwili klienci mogą odsprzedać zgromadzone złoto lub zlecić jego przesłanie na wskazany przez Państwa adres, zgodnie z warunkami wskazanymi w OWU.

Ostatnie wpisy