0

Czy moja inwestycja jest bezpieczna?

Tak, w 100% – ponieważ: Złoto zakupione przez Państwa pozostaje wyłącznie Państwa własnością. Własność ta chroniona jest zarówno prawem krajowym, jak i prawem międzynarodowym/wspólnotowym. Jednoznacznie wskazują to i potwierdzają zapisy w Ogólnych Warunkach Umowy Zakupu Złota „Powiernik” (OWU), którą podpisują Państwo, rozpoczynając „Program Powiernik”

W zależności od Państwa dyspozycji, złoto jest wysyłane do Państwa ubezpieczoną przesyłką kurierską lub jest przechowywane (opcja „Programu Powiernik”) w skarbcu. Są to firmy zawodowo zajmujące się przechowywaniem i obrotem metalami szlachetnymi, spełniają rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa i podlegają odpowiedniemu nadzorowi oraz kontroli w krajach, w których posiadają swoje przedstawicielstwa.

Do obsługi Państwa depozytu przeznaczone są skarbce z najwyższą klasą zabezpieczeń, monitorowane i chronione przez całą dobę. Nikt postronny, nawet pracownicy firmy „Powiernik” S.A. nie mają tam wstępu. Skarbiec obsługują wyłącznie pracownicy wspomnianych powyżej firm.

Przechowywane złoto inwestycyjne jest ubezpieczone w 100% na wypadek wszystkich rodzajów ryzyk, włącznie z kradzieżą z włamaniem i kradzieżą bez włamania. Stany magazynów są systematycznie kontrolowane przez odpowiednie organy nadzoru.

Powiernik S.A. odpowiada za prawidłowe prowadzenie rejestrów. Rejestry, ze wskazaniem ilości zakupionego przez poszczególnych klientów złota inwestycyjnego, przechowywane są w kilku miejscach jednocześnie. Gwarantuje to pełniejsze bezpieczeństwo. Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z prawem i zasadami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem bazy danych osobowych.

W każdej chwili klienci mogą odsprzedać zgromadzone złoto lub zlecić jego przesłanie na wskazany przez Państwa adres, zgodnie z warunkami wskazanymi w OWU.

Ostatnie wpisy