Czy mam zapewniony stały dostęp do własnego złota?

W dowolnym momencie możecie Państwo, poprzez naszych przedstawicieli lub bezpośrednio na adres „Powiernik” S.A., złożyć pisemne zlecenie wysyłki złota na wskazany adres lub jego odsprzedaży i przelania uzyskanej z odsprzedaży kwoty na rachunek bankowy, zgodnie z zapisami w OWU.

W trakcie trwania „Programu Powiernik” można zlecić dostawę sztabek złota inwestycyjnego o minimalnej wielkości 50 gramów. Na koniec trwania umowy można zlecić dostawę całości zgromadzonego złota. Wykonamy to z dokładnością do 1 grama. Ilość poniżej 1 grama zostanie rozliczona w gotówce.

W trakcie trwania „Programu Powiernik” można zlecić odsprzedanie min. 5 gramów złota albo wielokrotności takich sztabek. Na koniec trwania umowy można zlecić odsprzedanie całości zgromadzonego złota.

Zakup jednorazowy, to dokonanie zakupu jak największej ilości złota i jego natychmiastowa wysyłka do Klienta. W tym wariancie, niezwłocznie po zakupie, złoto w całości jest wysyłane ubezpieczoną pocztą kurierską pod wskazany przez klienta adres.

Ostatnie wpisy