0

Co stanie się ze złotem w przypadku śmierci właściciela programu?

Całe złoto zgromadzone w trakcie trwania programu zostanie wydane osobie, która przedłoży pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa dostępny jest w książeczce „Program Powiernik”) z potwierdzonym notarialnie podpisem właściciela programu. Jeśli pełnomocnik nie został wyznaczony, złoto zostanie wydane spadkobiercy lub spadkobiercom, ustanowionym zgodnie z postanowieniem postępowania spadkowego.

Ostatnie wpisy