0

Co się stanie, kiedy zechcę zrezygnować, a nie minęło jeszcze 10 lat programu?

Ważne jest, że nie ma takiej potrzeby rezygnacji, ponieważ zawsze można wrócić do programu w ciągu 10 lat jego trwania. Można go też podarować komuś lub odsprzedać. Oczywiście można w każdej chwili rozwiązać umowę zgodnie z zapisami OWU. W momencie rozwiązania umowy rozliczamy dany rejestr w formie wysyłki złota, bądź jego odsprzedaży i wypłaty uzyskanych z tego tytułu środków. Co ważne, rezygnacja z umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami czy karami dla klienta. Program Powiernik to możliwość zakup złota, a nie przymus.

Ostatnie wpisy