Co się stanie, kiedy zechcę zrezygnować, a nie minęło jeszcze 10 lat programu?

Ważne jest, że nie ma takiej potrzeby, aby rezygnować, ponieważ zawsze można wrócić do programu w ciągu 10 lat jego trwania. Można go też podarować komuś lub odsprzedać. Można też rozwiązać umowę zgodnie z zapisami OWU. W momencie rozwiązania umowy rozliczamy dany rejestr w formie wysyłki złota, bądź jego odsprzedaży i wypłaty uzyskanych z tego tytułu pieniędzy. Rezygnacja z umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami czy karami dla klienta.

Ostatnie wpisy