Co powinienem wiedzieć o firmie „Powiernik” S.A.?

Firma powstała w odpowiedzi na wyraźne potrzeby rynku. To konieczność zabezpieczenia majątku naszych Klientów skłoniła nas do poszukiwania wygodnej, bezpiecznej i taniej metody systematycznego gromadzenia złota inwestycyjnego. Niestety, żadne z rozwiązań dostępnych na polskim rynku nie spełniało naszych oczekiwań. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać doświadczenia zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w usługach finansowych i stworzyć „Program Powiernik”.

Spółka Akcyjna „Powiernik” powstała, jako podmiot gospodarczy poświęcony wyłącznie klientom gromadzącym złoto inwestycyjne. Dbając o transparentność działań i ich 100-procentowe bezpieczeństwo, „Powiernik” S.A.
nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej. Takie podejście upraszcza kontrolę przepływu pieniędzy i nadzór nad naszą działalnością.

Zaangażowanie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w takich dziedzinach jak: prawo, księgowość, podatki, doradztwo inwestycyjne, marketing, zarządzanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej, pozwoliło na zbudowanie „Programu Powiernik”, który zaspakaja wszelkie potrzeby Klientów, chcących budować prywatne rezerwy złota inwestycyjnego.

Ostatnie wpisy