0

Co będzie, jeśli cena złota spadnie? Czy obecnie nie mamy do czynienia z „bańką spekulacyjną”?

Ceny metali szlachetnych podlegają wahaniom, na które mają wpływ procesy rynkowe (popyt i podaż) oraz – od czasu do czasu – subiektywne zachowanie inwestorów.

Lokowanie w złoto służy przede wszystkim ochronie i zachowaniu tego, co istnieje. W przypadku tych inwestycji, odmiennie niż w przypadku zakupów akcji i funduszy, nie chodzi w pierwszym rzędzie o uzyskanie dużych korzyści . Chodzi raczej o to, by zabezpieczyć majątek lokatą, która zniesie bez uszczerbku małe i wielkie kryzysy finansowe i przetrwa nawet reformę walutową.

Programu “Powiernik” nie należy traktować, jako krótkotrwałą inwestycję spekulacyjną, lecz jako spokojną, długoterminową podróż do bezpiecznej przystani. Należy pamiętać, że nabywając złoto systematycznie, uśredniamy jego cenę zakupu.

Banki Centralne większości państw posiadają rezerwy złota. Po kryzysie z lat 2008 i 2009 zakupy tych instytucji są z roku na rok coraz większe.

Pamiętajmy też, że w całej historii świata, a więc na przestrzeni kilku tysięcy lat, wartość złota nigdy nie spadła do zera, co przydarzało się pieniądzom papierowym, obligacjom i akcjom.

Ostatnie wpisy