0

Dziękujemy za zgłoszenie do rejestru Programu Powiernik

Dane do przelewu

odbiorca:
POWIERNIK S.A., ul. Narutowicza 64 A
21-500 Biała Podlaska

nr rachunku odbiorcy:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
94 8025 0007 0052 3772 2000 0020

tytułem:
Otwarcie Rejestru w Programie Powiernik
imię i nazwisko

WAŻNE. Opłata JOP powinna być dokonana z rachunku osobistego Klienta. ( § 3 pkt 1. OWU )