0

Cena złota w 2022 roku. Co na nią wpływało i jak będzie się kształtować?

Złoto rozpoczęło rok 2022 notowaniem ok. 1775 dolarów za uncję. W reakcji na wybuch wojny na Ukrainie wspięło się w marcu powyżej poziomu 2000 dolarów za uncję po raz pierwszy od sierpnia 2020 roku. Później notowania zaczęły spadać, by z początkiem lipca osiągnąć pułap 1700 USD/uncję, ale już pod koniec tego miesiąca nastąpiło odbicie i znów ceny złota zaczęły rosnąć do poziomu 1771 dolarów (18 sierpnia). Jakie są perspektywy dla rynku złota w najbliższej przyszłości? Czy złoto jest wciąż dobrą inwestycją? Cena złota w 2022 roku. Co na nią wpływało i jak będzie się kształtować?

 

Wahania i powrót na właściwą ścieżkę

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się oczywista. Złoto to w czasach kryzysów tzw. bezpieczna przystań i najpewniejsza lokata kapitału. Jeszcze 4 lata temu, w notowaniach z 17 sierpnia 2018 r. cena z uncję nie przekraczała 1200 dolarów. Dwa lata temu, w sierpniu 2020 r. złoto przebiło cenowy sufit w wysokości 2000 USD za uncję. Dziś wydaje się znów powracać na właściwą ścieżkę wzrostu, po chwilowych spadkach ponownie zrównując notowania do poziomu z początku roku.

 

Sytuacja w 2022 roku

Obecne zacieśnianie polityki monetarnej, wzrost rentowności i silniejszy dolar to główne czynniki hamujące notowania złota przed silniejszym wzrostem. Rosnąca w 2022 roku inflacja nie wywarła na rynku aż tak silnego wrażenia, wywołując jednak obawy o bardziej zdecydowane kroki banków centralnych. Mimo to, niepokój o globalny wzrost gospodarczy, napędzany przez utrzymującą się inflację i zwiększone ryzyko geopolityczne, powinny chronić cenę złota.

 

Co spowodowało spadek?

Panująca geopolityczna niepewność zwiększyła atrakcyjność złotego kruszcu dla inwestorów szukających bezpiecznej przystani dla swoich pieniędzy. Dlaczego ceny złota spadły do poziomu około 1800 dolarów za uncję od czasu rekordowych notowań sprzed dwóch lat? Bo w czasie kryzysu i wspomnianej inflacji banki centralne zaczęły agresywnie podnosić stopy procentowe, zwiększając zyski z oprocentowanych aktywów jako alternatywy dla złota i wzmacniając tym samym wartość dolara amerykańskiego.

Rynek złota znalazł się pod presją, gdy wzrosła liczba podwyżek stóp procentowych oczekiwanych przez banki centralne, takie jak Narodowy Bank Polski, US Federal Reserve (Fed), Europejski Bank Centralny (ECB), czy Bank of England (BoE).

 

Zabezpieczenie przed inflacją

Notowania złota przez znaczną część 2021 r. była gorsze od prognoz analityków, ponieważ oczekiwania na wielokrotne podwyżki stóp procentowych zrównoważyły obawy o ożywienie gospodarcze po pandemii Covid-19 i wysoką inflację. Inwestowanie w złoto jest jednak powszechnie uważane za zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ zachowuje ono swoją wartość, podczas gdy siła nabywcza walut ulega erozji. Jednak staje się ono mniej atrakcyjne, gdy rosną stopy procentowe, bo inwestorzy nie otrzymują odsetek ani dywidend za posiadanie złota.

 

Czy złoto jest teraz dobrą inwestycją?

Wojna na Ukrainie napędza aktywność na rynku złota, a jego cena wspięła się z 1800 dolarów za uncję na początku 2022 roku do 2 043,30 dolarów w notowaniach z 8 marca – czyli poziomu najwyższego od czasu ustanowienia rekordu powyżej 2 070 dolarów za uncję w sierpniu 2020 roku. Spadające ceny akcji i obligacji zachęciły inwestorów, szukających sposobu na zachowanie swojego kapitału w obliczu zwiększonych turbulencji na rynkach finansowych, do lokowania swoich pieniędzy w złocie.

 

Jak inwestować?

Istnieje kilka metod, jakimi mogą posłużyć się inwestorzy by zabezpieczyć przed inflacją swoje pieniądze w złocie. Wybór jednej z nich zależy od tego, jak dany właściciel majątku podchodzi do swojego portfela.

 

Złoto kruszcowe

Zaletą lokowania majątku w złocie, jako zabezpieczenie przed inflacją i zmiennością rynku, jest to, że inwestor może posiadać fizyczny kruszec, który jest łatwy do upłynnienia, wymiany, spieniężenia, i znajduje się poza systemem finansowym. Można nabywać i sprzedawać złoto w formie sztabek lub monet. Jedynym minusem jest to, że posiadanie fizycznego złota może rodzić obawy o jego bezpiecznie przechowywanie. Ale i na te potrzeby odpowiedział rynek. Na przykład w „Programie Powiernik” oferujemy składowanie złota w renomowanych skarbcach.

 

Akcje

Inną z opcji jest spekulacja bezpośrednio na cenach złota lub gra na rynku poprzez inwestowanie w akcje spółek wydobywających złoto. Można ukierunkować swoje udziały w akcjach na określone regiony lub sektory rynku, a także na konkretne firmy wydobywające złoto.

 

Kontrakty terminowe na złoto (futures)

Posiadanie akcji pozwala na pośrednią ekspozycję na rynki towarowe. Chcąc handlować bezpośrednio na wahaniach cen złota, można to robić na rynkach futures, które śledzą ceny na bieżąco. Kontrakty futures na złoto są notowane na giełdach towarowych i pozwalają inwestorom spekulować na krótkoterminowych wahaniach cen złota. Nabywca kontraktu zobowiązuje się do przyjęcia dostawy określonej ilości złota po ustalonej cenie w dniu jego wygaśnięcia. Do handlu kontraktami futures na złoto niezbędne jest utworzenie konta maklerskiego.

 

Fundusze typu ETF

Wykorzystanie ETF-ów do inwestowania na rynku złota oferuje wygodę handlu akcjami spółek, zapewniając jednocześnie ekspozycję na ceny złota. Sektorowe ETF-y umożliwiają uzyskanie zdywersyfikowanej ekspozycji na szereg spółek bez konieczności badania wyników każdej z nich. Jednostka funduszu ETF jest równoważna jednemu gramowi złota.

 

Czy w 2022 roku warto inwestować w złoto?

Rozważając czy jest to dobry czas na zakup złota warto pamiętać, że rynki finansowe pozostają niezwykle zmienne, przez co trudno jest dokładnie przewidzieć, jaka będzie cena złota za kilka godzin, a jeszcze trudniej podać długoterminowe szacunki. Należy pamiętać, że tak jak każde inne aktywo, złoto również obarczone jest pewnym ryzykiem. Żadnego rynku inwestycyjnego nie można nazwać „bezpiecznym”. Historycznie jednak złoto przekonuje do siebie, że jest jednym z najpewniejszych, jeśli nie najpewniejszym dobrem inwestycyjnym.

Wielu inwestorów decyduje się na utrzymywanie około 5% do 10% wartości swojego portfela w formie złota, czy to fizycznych sztabek i monet, czy też instrumentów takich jak ETF-y, by zdywersyfikować swoje udziały i zabezpieczyć się przed inflacją, spadkami wartości akcji i obligacji.

Cena złota ma tendencję do poruszania się w odwrotnym kierunku niż kurs dolara amerykańskiego, co czyni je potencjalnym zabezpieczeniem przed spadkiem względnej wartości światowej waluty. Złoto zyskuje również na wartości jako inwestycja podczas inflacji i okresów niepewności spowodowanych niestabilnością geopolityczną lub innymi wydarzeniami na świecie.

Złoto ma przewagę nad innymi metalami szlachetnymi tym, że cechuje się najwyższą płynnością. Dzięki temu inwestorzy mogą w każdej chwili szybko wymienić swoje złoto na gotówkę, a dziś kupowanie złota bez wychodzenia z domu, przez Internet, stało się powszechnie dostępne.

 

 

 

 

 

Ostatnie wpisy