0

7 czynników mających wpływ na cenę złota

W 2022 roku banki centralne kupiły o 152 proc. więcej złota niż w całym roku 2021 r. Światowe zapotrzebowanie na złoty kruszec wzrosło w ubiegłym roku o 18 proc. 1 Czy rosnący popyt oznacza, że cena złota musi rosnąć? Co jeszcze ma wpływ na cenę złota? Siedem czynników mających wpływ na cenę złota

 

Złoto, to obok walut i akcji spółek jedno z najbardziej znanych, najpopularniejszych dóbr inwestycyjnych. Historycznie złoto jest bowiem jednym z najbezpieczniejszych środków lokowania majątku. Jak mawiał Lysander Spooner, amerykański przedsiębiorca, prawnik i filozof polityczny: „W rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak inflacja cen w uzależnieniu od złota. Istnieje coś takiego jak deprecjacja waluty papierowej”. Izraelsko-kanadyjski przedsiębiorca Roy Sebag stwierdził również, że „Złoto jest cenne wszędzie na świecie i nie jest zależne od systemów politycznych, żadnej konkretnej polityki ani rządu”. William Shakespeare pytał, „Złoto – czego nie jest w stanie dokonać albo cofnąć?”.

Skoro złoto jest tak silne i tak wartościowe, to co powoduje, że jego ceny ulegają wahaniu? Ogólnie rzecz biorąc, na cenę złota może wpływać wiele czynników i często jest ono postrzegane jako cenne narzędzie dywersyfikacji dla inwestorów chcących zarządzać ryzykiem w swoich portfelach. Oto 7 głównych czynników mających wpływ na cenę złota:

 

1) Podaż i popyt

Jak każdy inny towar, na cenę złota wpływa równowaga między jego podażą a popytem. Podstawowa ekonomiczna zasada podaży i popytu odgrywa znaczącą rolę w określaniu ceny złota. Gdy popyt na złoto jest wysoki, a podaż ograniczona, cena ma tendencję do wzrostu. I odwrotnie, gdy popyt jest niski, a podaż wysoka, cena ma tendencję do spadku.

2) Stopy procentowe

Na cenę złota wpływają również zmiany stóp procentowych dokonywane przez banki centralne. Gdy stopy procentowe są niskie, inwestorzy preferują złoto jako inwestycję typu safe-haven, czy też safe-harbour (z ang. bezpieczna przystań), a to zwiększa popyt na złoto, co z kolei podnosi jego cenę. I odwrotnie, gdy stopy procentowe są wysokie, inwestorzy mogą preferować inwestowanie w inne aktywa, które oferują wyższy zwrot, co zmniejsza popyt na złoto, a to z kolei powoduje spadek jego ceny.

3) Inflacja i wahania walutowe

Złoto jest postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją, co oznacza, że jego cena ma tendencję do wzrostu, gdy inflacja jest wysoka. Dzieje się tak dlatego, że gdy wartość pieniądza spada z powodu inflacji, inwestorzy zwracają się ku złotu jako sposobowi ochrony swojego majątku. Ponieważ złoto jest wyceniane w dolarach amerykańskich, wahania kursów walut mogą również wpływać na jego cenę. Kiedy dolar amerykański osłabia się w stosunku do innych walut, cena złota ma tendencję do wzrostu i odwrotnie.

4) Globalne wydarzenia gospodarcze i polityczne

Złoto jest również uważane za inwestycję typu safe-haven w czasach niepewności politycznej i gospodarczej. Kiedy na rynkach finansowych panuje niestabilność, inwestorzy mogą zwrócić się do złota jako zabezpieczenia wartości posiadanego majątku, co może spowodować wzrost ceny złotego kruszcu. Na cenę złota często wpływają globalne wydarzenia gospodarcze i polityczne, takie jak inflacja, stopy procentowe, wahania walutowe, napięcia geopolityczne, konflikty zbrojne, także pandemie.

5) Polityka banków centralnych

Polityka banków centralnych na całym świecie również może mieć wpływ na cenę złota. Na przykład, jeśli bank centralny zwiększa swoje rezerwy złota, może to być sygnał dla inwestorów, że bank uważa złoto za cenny składnik aktywów, co może zwiększyć popyt na złoto i podnieść jego cenę. Tak dzieje się właśnie teraz, gdy banki centralne skupiły o 152 proc. więcej złota niż w roku poprzednim.

6) Koszty produkcji

Koszty produkcji złota mogą również wpływać na jego cenę. Jeśli koszty produkcji wzrosną, firmy wydobywające złoto mogą zmniejszyć swoje wydobycie, co może zmniejszyć podaż złota i pchnąć jego cenę w górę. Mogą również próbować przerzucić ciężar zwiększonych kosztów produkcji na konsumenta – nabywcę złota.

7) Popyt inwestycyjny, popyt na biżuterię

Popyt na złoto ze strony inwestorów może również wpłynąć na cenę złota. Kiedy popyt inwestycyjny jest wysoki, cena złota ma tendencję do wzrostu. Złoto jest również szeroko stosowane w biżuterii, a zmiany w popycie konsumentów na biżuterię mogą mieć wpływ na cenę złota.

 

Źródła:

1) World Gold Council

 

Ostatnie wpisy