blog-grid

„Złote myśli” – Alan Greenspan

  • 17 marca 2017

„Gdy nie ma parytetu złota, nie istnieje żadna możliwość ochrony oszczędności przed konfiskatą w następstwie inflacji. Nie ma żadnej bezpiecznej metody magazynowania wartości. [ ] Polityka finansowa prowadzona przez państwo opiekuńcze wymag...

Read More read-more